aktuelt_2077_besoektetridentjunctaktuelt_2077_besoektetridentjuncthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17114God tone: Admiralene Haakon Bruun-Hanssen og James Foggo møttes på NATOs felles styrkekommando (JFC) i Napoli sist uke. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret/media/PubImages/20180703tk_I4076.jpg

Admiralmøte foran Trident Juncture

Sist uke besøkte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen NATOs felles styrkekommando i Napoli. Der møtte han også admiral James Foggo, sjefen for høstens storøvelse i Norge.

​Det nærmer seg den største militærøvelsen i Norge siden 1980-årene, når over 40 000 soldater fra mer enn 30 land kommer til Norge i oktober for øvelse Trident Juncture. Øvelsen ledes av NATO, og det er den amerikanske admiralen James Foggo som er øvingssjef.

I februar var Foggo på besøk hos forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, og sist uke var det duket for en gjenvisitt på NATOs felles styrkekommando JFC utenfor Napoli i Italia. På agendaen sto naturlig nok øvelse Trident Juncture, og admiral Foggo forteller at NATO og Norge fortsatt ligger godt an foran øvelsen.

– Vi er fremdeles i rute og har gjort grundige forberedelser. Nå ser vi frem til å sette skikkelig fart etter sommeren, sier admiral Foggo.

– Eksepsjonelt bra

Etter et par tiår med fokus på operasjoner utenfor NATOs kjerneområde i Nord-Amerika og Europa, har alliansen nå vendt blikket tilbake til Europa. I tillegg jobber NATO med å øke kompetansen innen vintertrening og operasjoner i nordområdene. Da Norge tilbød seg å være vertskap for øvelse Trident Juncture, var det derfor enkelt for alliansen å takke ja. Det er forsvarssjef Bruun-Hanssen glad for.

– Vi har holdt mange lignende øvelser i Norge tidligere, og vi ønsket å rette fokuset tilbake på nordområdene. NATO-allierte må lære å takle kaldt klima, så derfor er vi glade for at NATO ønsket å holde øvelsen hos oss, sier den norske forsvarssjefen.

Hans amerikanske admiralkollega er enig:

– Norge er et eksepsjonelt bra treningssted for en slik øvelse, og Norge har vært et trofast medlem av alliansen siden starten. Øvelsen blir en ypperlig mulighet til å teste ut personell og materiell, sier Foggo og legger til:

– Og i månedsskiftet oktober–november er det ofte dårlig vær i Norge, så vi ser frem til å få å få prøvd oss litt i kaldt vær.


Tester totalforsvaret

Både Foggo og Bruun-Hanssen er sjøfolk med bakgrunn som ubåtoffiserer. Den felles bakgrunnen har skapt en god tone mellom de to admiralene. Det var tydelig under det norske besøket på NATO-kommandoen med sine rundt 800 ansatte. Nå ser admiralene frem til Trident Juncture. Øvelsen blir utfordrende både for alliansen og for Norge, som skal ta imot 10 000 kjøretøyer, 40 000 soldater, 120 fly og rundt 70 fartøy. Det første materiellet ankommer Fredrikstad etter sommeren, og deretter skal det fraktes nordover til øvingsområdet i Trøndelag og indre Østlandet.

– Norge får testet totalforsvarskonseptet, og det er første gang vi får testet mottaksapparatet vårt i en så stor skala. Enkelte ting vil nok ikke gå helt som planlagt, men vi skal lære av det, sier Bruun-Hanssen.

Viser samhold

Både han og Foggo legger vekt på åpenhet under øvelsen. Blant annet har alliansen invitert observatører fra alle land i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) til Norge:

– Vi er transparente i måten vi snakker om øvelsen på. Vi har ingen hemmeligheter, alle vet når øvelsen begynner og når den slutter, sier Foggo.

Ikke minst blir øvelsen et synlig bevis på at NATO-nasjonene står sammen.

– Dette er en øvelse der alle 29 medlemslandene i NATO deltar. Det er vanskelig å finne et tydeligere tegn på samhold enn det, sier Bruun-Hanssen.

 

 

aktuelt_2077_besoektetridentjunctDette er totalforsvaret<ul><li>Ved en konfliktsituasjon eller krise er Forsvaret avhengig av støtte fra sivilsamfunnet og sivile etater. Totalforsvaret er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt. </li><li>Forsvaret leder den militære delen av totalforsvaret, mens Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder den sivile innsatsen. </li><li>I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg. </li><li>Det norske totalforsvaret skal testes ut i stor skala under NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018.</li></ul>aktuelt_2077_besoektetridentjunct

Publisert 9. juli 2018 17:15. av Anders Fjellestad (tekst) og Torbjørn Kjosvold (foto), Forsvaret. Sist oppdatert 6. september 2018 13:21.