Maud-fregatt-og-heli-2Maud-fregatt-og-heli-2http://forsvaret.no/media/PubImages/Maud-fregatt-og-heli-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2742
Steel-Cut-KNM-MAUD1Steel-Cut-KNM-MAUD1http://forsvaret.no/media/PubImages/Steel-Cut-KNM-MAUD1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2744Prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon, Christian Irgens under seremonien som markerte starten på «stålkuttingen» av delene som skal danne skipet. Sveisingen og sammensettingen av selve skipet starter høsten 2015. Prosjektleder i Forsvarets logistikkorganisasjon, Christian Irgens under seremonien som markerte starten på «stålkuttingen» av delene som skal danne skipet. Sveisingen og sammensettingen av selve skipet starter høsten 2015.
Steel-Cut-KNM-MAUD2Steel-Cut-KNM-MAUD2http://forsvaret.no/media/PubImages/Steel-Cut-KNM-MAUD2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2745KNM Maud produseres i Daewoo i Sør-Korea. Modellen på bordet viser omfanget av verftet, som er verdens nest største.KNM Maud produseres i Daewoo i Sør-Korea. Modellen på bordet viser omfanget av verftet, som er verdens nest største.

Blir Sjøforsvarets største

Et nytt logistikkfartøy erstatter KNM «Valkyrien» etter 21 års tjeneste. Det nye fartøyet blir dobbelt så stort som fregattene.

​​Det nye logistikkfartøyet skal hete KNM «Maud», og blir Sjøforsvarets største skip noensinne. Fartøyet skal i hovedsak støtte og etterforsyne maritime styrker.

– Etablering av mobil logistikk er nødvendig for å ivareta et innsatsforsvar både hjemme og ute. Vi må kunne støtte fartøyene der de er, sier Stensønes.

​Se interaktiv illustrasjon av fartøyet i bunnen av saken.

Viktig modernisering​

Anskaffelsen av «Maud» drives av et eget prosjekt i Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO). Prosjektet har siden sommeren 2014 fulgt byggingen av «Maud» ved Daewoo sitt verft i Sør-Korea. De følger opp prosessen og rapporterer framdriften hjem til Norge.

Kommandørkaptein Bjørn-Ove Stikholmen er en av prosjektlederne i FLO.

– En av våre hovedoppgaver er å sørge for en kontinuerlig modernisering av Forsvaret. Sjøforsvaret har de siste årene vært gjennom et teknologisk generasjonsskifte, og «Maud» er siste eksempel på hvorfor Norge har en av Europas mest moderne mariner, sier Stikholmen.​

GODT SAMARBEID

FLO startet planarbeidet i 2006, og Forsvarsdepartementet godkjente prosjektet i 2009. I juni 2013 signerte FLO kontrakt med sørkoreanske DSME på 1,32 milliarder kroner​. Byggingen startet i mai 2015, og sjøsettingen planlegges til mars 2016.​​

– Det er utfordrende å følge opp både design- og byggeprosessen ved verdens nest største verft. Det er naturlig nok en helt annen kultur i Sør-Korea, og våre ingeniører får virkelig brynt seg på kulturforståelse og teknologi. Men både dialogen og samarbeidet er godt, og prosjektet går etter planen, sier Stikholmen. ​

Viktig Nato-bidrag​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skipet erstatter KNM «Valkyrien», som siden 1994 har seilt under norsk militær kommando. 

– En småstat som Norge må aldri tillate seg å tro at vi får hjelp utenfra hvis vi ikke leverer noe tilbake. Sjøforsvaret må derfor fortsette sitt langsiktige arbeid med å bygge opp Norges troverdighet i Nato, sier nestkommanderende for Sjøforsvaret, flaggkommandør Nils Andreas Stensønes.

Særlig har nordområdene stor strategisk betydning for Norge, og disse områdene er utpreget maritime. 

– Sjøforsvaret må derfor kunne operere i nord over tid, både i havområdene og langs kysten. Uten medbrakt logistikk, vil vår evne til å overvåke nasjonens viktigste områder bli betydelig redusert, sie​r Stensønes.​

Fakta om KNM «Maud»

Hangar

Det vil til enhver tid være plass til et operativt helikopter og et helikopter inne til vedlikehold. Fartøyet er tilpasset helikopteret NH90. I hangaren er det plass til to helikoptre og et verksted og vedlikeholds- og utstyrslager.

Besetning

Fartøyet har en besetning på rundt 50 offiserer og soldater.

Drivstoff

KNM «Maud» kan etterforsyne andre fartøy med drivstoff under fart, i åpent farvann. Dette kalles bunkring, eller Replenishment at Sea (RAS).

Dimensjoner

Dette blir Sjøforsvarets desidert største fartøy med en lengde på 180,7 meter, bredde på 25,9 meter og en deplasement på 26 260 tonn.

Kraftig kran

Fartøyet er utrustet med en laste- og lossekran med kapasitet på opp til 25 tonn.

Lastekapasitet

Dette fartøyet vil få en betydelig større lastekapasitet enn sine forgjengere. Det kan laste opp mot 40 konteinere på 20 tonn hver, og store mengder ammunisjon. Det kan også laste stridsbåter og kjøretøy.

Sykehuskapasitet

Fartøyet har god sanitet- og sykehuskapasitet, og kan ta imot nærmere 50 skadde på en gang.

Publisert 22. juni 2015 16:05.. Sist oppdatert 28. mars 2019 13:37.