aktuelt_1966_boklanseringistormogaktuelt_1966_boklanseringistormoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9394/media/PubImages/26171942_1824593890884301_5139587910864314587_o.jpg

I storm og stille

Jubileumsantologien om norsk militærmusikk i 200 år er ute!

​Norsk militærmusikk i 200 år

La deg begeistre og overraske over historien til militærmusikkorpsene i Norge!

Hærordningen av 1818 bestemte at det i hvert av landets fem brigadedistrikter skulle
være et militært musikkorps. Korpsene ble underlagt den avdelingen i brigaden som
var stadig tjenestegjørende, og skulle vise seg å bli av stor betydning ikke bare for
Forsvaret, men også for det sivile musikklivet i Norge.

 

 

aktuelt_1966_boklanseringistormogaktuelt_1966_boklanseringistormoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9395/media/PubImages/33-Bergensbilde-006.jpg


Det ble opprettet brigademusikkorps i Halden, Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I tillegg til disse fem, fikk Marinen eget musikkorps i 1820 og i 1911 fikk Harstad sitt brigademusikkorps. Totalt hadde det norske Forsvaret syv militære musikkorps ved millenniumskiftet i år 2000. To av disse ble imidlertid lagt ned fra 1. januar 2003, slik at Forsvaret i dag har fem profesjonelle musikkorps. Korpsene har fortsatt standkvarter i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad.

Militærmusikkens historie og betydning i Norge har bare i liten grad vært gjenstand
for forskning. Jubileumsantologien setter blant annet søkelys på den norske militærmusikkens historie, organisasjon og besetningsutvikling, samt musikkens rolle i forsvar og samfunn.

Antologien inneholder artikler av totalt 18 forfattere og blir rikt illustrert. Boken blir
på ca. 400 sider og i stort format.

Pris: 595,- inkl. frakt 

Bestill boka nå


Publisert 12. mars 2018 11:04. av Forsvarets musikk. Sist oppdatert 13. mai 2019 12:05.