CHUTE_NowayCC72-kopi 2CHUTE_NowayCC72-kopi 2http://forsvaret.no/media/PubImages/CHUTE_NowayCC72-kopi 2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8736Slik blir bremseskjermene. Illustrasjon: Lockheed Martin
Eskildamdal-kopiEskildamdal-kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Eskildamdal-kopi.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8737– Bremseskjermen er uunværlig, sier Eskil Amdal i Forsvarsmateriell. Foto: Forsvaret

Denne er unik for Norges F-35

Glatt rullebane og sterk vind skal ikke være en hindring for at F-35-pilotene lander trygt. Det sørger en spesialutviklet bremseskjerm for.

​​​​​​​​​​​​​​Anskaffelsen av 
nye kampfly er på mange måter mer et hyllevareprosjekt enn et utviklingsprosjekt. Samtidig gir det særnorske klimaet noen særnorske krav, og den spesialutviklede bremseskjermen til F-35 er snart klar for testing. 

– Bremseskjermen er helt uunnværlig for pilotene. 
Det norske klimaet gir særs varierende landingsforhold, og den nye skjermen er kritisk for at F-35 skal fungere under all norske forhold, sier Eskil Amdal i Forsvarsmateriell. 

SKJERMEN ER NØDVENDIG​​​

​Amdal, som snart er sertifisert testpilot på F-35, er tungt inne i delprosjektet fra Norges side. Han har god erfaring med bruk av bremseskjermen på dagens kampfly, F-16. 

– Jeg har vært helt avhengig av bremseskjermen på F-16 flere ganger, og Norge stiller med verdifull kompetanse på bruk av bremseskjerm på vinterføre. Denne kompetansen sørger
for fremdrift og ivaretakelse av norske interesser i programmet, sier Amdal. 

Han forteller at Lockeed Martin (LM) og USAF har veldig god kompetanse innen flytesting, men når det gjelder erfaringer med bremseskjerm under forhold som i Norge, så er det heller tynt. 

– Det er derfor viktig, og uttrykt kjærkomment av amerikanerne, at vi har med nordmenn aktivt 
i prosjektet, sier Amdal. 

SLIPPER VÆRHANEEFFEKTEN​

Bremseskjermen vil forsterke de iboende egenskapene flyet
har for å lande under krevende forhold. God avstand mellom landingshjulene og to store vertikale halefinner gjør at flyet har godt marktrykk og en stabil retning ved landing. Flyet har også et avansert flygekontrollsystem. 

– Summen gjør at landingen blir stabil og pilotene vil i liten grad oppleve værhaneffekten, sier Amdal, som har testet hvordan skjermen oppfører seg i fullmotion simulatoren i Fort Worth, Texas. 

Værhaneeffekten kan best forklares som opplevelsen av å bli dratt sidelengs av rullebanen. Likevel er dette kun en av mange faktorer som skal vurderes under testingen. Amdal mener det er viktig for Norge at det operative handlingsrommet med bremseskjermen blir optimalt; sikkert og pålitelig, men samtidig ikke for restriktivt. 

Kravet til at pilotene skal kunne stanse flyet trygt etter en viss lengde under krevende forhold, har vært en viktig del i prosjektet siden oppstart. Flere løsninger ble vurdert, og til slutt kom programmet frem til at bremseskjerm var den mest optimale løsningen. 

MED SKIBOKS P​​Å TAKET 

Frem til nå har testingen foregått i simulator. 

– Resultatene fra simulatortestene er veldig bra og gir oss et godt grunnlag i forkant av de praktiske testene. Senere i år skal vi teste på tørr og våt rullebane ved Edwards Air Force Base, og det planlegges å teste på is i Alaska neste vinter, sier Amdal. 

Testing i simulator sørger for
å verifisere at selve designet fungerer. Formen på innretningen med bremseskjermen kan minne om en aerodynamisk skiboks. Samtidig er flyets «stealth» og aerodynamiske egenskaper ivaretatt. 

– Utviklingen av skjermen skjer gjennom et samarbeid mellom leverandørene, forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt, ingeniører fra Forsvarsmateriell og testpiloter fra både USA og Norge, sier Amdal. 

Testene i 2017 skal verifisere at den grunnleggende kapasiteten fungerer. Deretter vil testregimet utvides ved å sertifisere bremseskjermen under stadig mer krevende forhold. 

– Jeg ser frem til testene og gleder meg til å fly F-35 ved Edwards AFB, avslutter Amdal.

Forsvarsmateriells hovedoppgave er å anskaffe materiell og sørge for at materiellet er trygt å bruke for Forsvarets avdelinger, soldater og piloter. Kampflyprogrammet ledes av Forsvarsdepartementet, men Forsvarsmateriell er involvert med personell og kompetanse. ​​

Publisert 6. februar 2017 08:59. av Simen Rudi, Forsvarsmateriell.