aktuelt_2064_brigadensøyneilitaueaktuelt_2064_brigadensøyneilitauehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15479Styrkesjef Major Svein Ivar Larsstuen. Foto: Aleksander Hage/Forsvaret/media/PubImages/_MG_7033.jpg

Brigadens øyne i Litauen

I seks måneder har soldater fra fjernoppklaringseskadronen i Hæren vært en del av NATO-operasjonen enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen. Nå har de gjennomført sin siste øvelse sammen med en litauisk brigade, før de reiser hjem til Norge.


Kolonner med kjøretøy tilhørende amerikanske US Army kommer kjørende langs en av hovedveiene i nærheten av Suwalki-gapet, sør i Litauen, på grensen til Polen. Flere hundre kjøretøy og over tusen soldater kommer for å forsterke Litauen under en av de mange øvelsene som har foregått i Baltikum.

Et stykke unna ligger de norske oppklaringssoldatene og følger med i det skjulte. De har allerede ligget ute i ukesvis. Her har de ligget godt kamuflert mens de har observert og rapportert på de viktige veiforbindelsene de amerikanske styrkene nå benytter. Jobben til de norske soldatene har vært å rapportere om aktivitet som i forkant kunne ha forhindret den amerikanske manøveren. Via sambandet sender de bilder og rapporterer inn til det litauiske hovedkvarteret om at den amerikanske styrken har ankommet.

Etter at styrkene har kjørt gjennom området, river de norske soldatene observasjonsposten og pakker sammen. Deretter forsvinner de like stille ut av området som da kom, for flere uker siden.

 

 

aktuelt_2064_brigadensøyneilitaueaktuelt_2064_brigadensøyneilitauehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15476Stridsvogn kjører gjennom skogen i Litauen. Foto: Aleksander Hage/ Forsvaret/media/PubImages/20170605AH-2488.jpg
aktuelt_2064_brigadensøyneilitaueaktuelt_2064_brigadensøyneilitauehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15478Kolonner med kjøretøy tilhørende amerikanske US Army kommer kjørende langs en av hovedveiene sør i Litauen, på grensen til Polen. I det skjulte ligger de norske soldatene. Foto: Forsvaret./media/PubImages/OPPMARSJ_2.jpg


Nato-oppdrag

I seks måneder har et norsk bidrag på ca. 35 soldater fra Etterretningsbataljonen vært en del av en multinasjonalbataljon, stasjonert i Rukla, Litauen. Som en del av NATO-oppdraget enhanced Forward Presence (eFP) har Norge hatt soldater i Litauen i over ett år. Etterretningsbataljonen tok over oppdraget etter at Telemark bataljon hadde en kompanistridsgruppe i landet i 6 måneder.

Norge deltar i eFP for å støtte opp under NATOs strategiske initiativ i Baltikum, for å bidra til å berolige de baltiske landene, og for å vise alliansens evne og vilje til å ta inn over seg det endrede trusselbildet i Europa.

 

 

aktuelt_2064_brigadensøyneilitaueaktuelt_2064_brigadensøyneilitauehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=15477Norsk og tysk soldat samarbeider i Litauen, under NATO-bidraget eFP. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret./media/PubImages/171026OSH-eFP-3.jpg


En vellykket operasjon

Om en uke reiser styrkesjef Major Svein Ivar Larsstuen og resten av styrken hjem til Norge med nye erfaringer og inntrykk. I følge styrkesjefen er tilbakemeldingene fra de norske soldatene gode, og de har fått et godt treningsutbytte av å være i landet så lenge.

Under den pågående øvelsen har fjernoppklaringssoldatene blitt brukt som en innhentingsressurs for den litauiske brigaden. På samme måte som de gjør i Norge.

–Dette er et nytt og krevende operasjonsområde spesielt for soldatene i fjernoppklaring. Terrenget er annerledes enn hjemme i Norge, noe som gir et godt treningsutbytte for soldatene. Vi har stått her siden januar, og har fått muligheten til å gjennomføre mye god trening både vinter og sommer, forteller Larsstuen.

«Fighting spirit»

Et inntrykk som har satt seg hos styrkesjefen, er innstillingen til flere av soldatene fra de yngre nasjonene.

– Vi har hatt muligheten til å jobbe med en del yngre nasjoner, som har fått sin selvstendighet for ikke mange tiår siden. De har en veldig beundringsverdig «fighting spirit». Spesielt her i Litauen. Det har vært veldig motiverende å få jobbe sammen med dem, og jeg håper vi i fremtiden får muligheten til å komme tilbake for å trene mer sammen, avslutter Larsstuen.

 

Publisert 25. juni 2018 09:44.. Sist oppdatert 25. juni 2018 15:18.