Seiler med de største

Den norske fregatten KNM Roald Amundsen seiler for tiden sammen med den amerikanske hangarskipsgruppen USS Harry S. Truman Strike Group, på østkysten av USA.

For tredje gang seiler en norsk fregatt i den amerikanske hangarskipøvelsen C2X. Sammen med Tyskland, er Norge eneste allierte utenfor USA som deltar. Amerikanerne stiller selv med åtte Arleigh Burke-klasse destroyere, en Ticonderoga-klasse krysser i tillegg til hangarskipet. Om bord på hangarskipet USS Harry S. Truman kan styrken stille med nærmere 100 jagerfly og helikopter. En hangarskipgruppe er et av verdens største maktsymboler på havet.

Den norske fregattens rolle er, sammen med det tyske skipet «Hessen» og de amerikanske fartøyene, å beskytte hangarskipet mot trusler. Oppgavene går i å monitorere, og engasjere mot trusler i både havområder og luftrom.

 — «Roald Amundsen» er en moderne og kapabel multirolle fregatt, som egner seg meget godt for samvirke med en styrke som dette. Vi er godt integrert i styrken, hvor vi spesielt har bidratt med våre kapasiteter og kompetanse innen ubåtjakt, sier skipssjef på KNM Roald Amundsen, kommandørkaptein Eivind Kvalvåg.

Fregattens deltagelse gir utbytte i alle krigføringsområder. Besetningen trener på blant annet kontroll av allierte jagerfly, ubåtjakt, og konvensjonell overflatekrigføring. At Norge blir invitert til å delta på en slik øvelse, ser sjef Marinen på som en bekreftelse på at vi er en kapabel alliert. 

— Det å bli invitert til å trene med de beste, i et miljø hvor det er stilt store ressurser til disposisjon, gir et fantastisk utbytte, sier sjef Marinen, flaggkommandør Ole Morten Sandquist.

Den samlede hangarskipsgruppen opererer innenfor alle dimensjoner av krigføring. På overflaten, i luften, under vann og elektronisk krigføring. 

Arenaen for deltagelsen gir en sjelden mulighet til å holde høy intensitet over en lengre periode, hvor trusler bekjempes i alle domener. For den norske fregatten gir deltagelsen uvurderlig erfaring. 

— Vi har fått et svært godt utbytte så langt. Besetningen har fått testet seg innenfor alle krigføringsområder. Vi kontrollerer jagerfly, skyter skarpt, og viser på en god måte at vi er i stand til å integrere oss med styrken, avslutter Kvalvåg.

KNM Roald Amundsen seilte over Atlanteren i slutten av januar, og skal trene med styrken i hele februar. C2X er siste ledd av forberedelsene til hangarskipet før det blir erklært klart for deployering, og er en evaluerende eksamen. «Roald Amundsen» vil returnere til Norge i midten av mars.


Publisert 2. mars 2018 14:28. av Jakob Østheim . Sist oppdatert 2. mars 2018 14:34.