aktuelt_2079_cbrnaktuelt_2079_cbrnhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=17169Finner de skitne bombeneFor å være best på håndtering av eksplosiver og ekstremt farlige stoffer, må Forsvaret trene så realistisk som mulig. /media/PubImages/20180621lph_0398.jpg

På et bord i et kjellerrom står en beholder med et hvitt pulver. Ved siden av ligger en tidsutløser, ledninger og andre gjenstander som utvilsomt er tiltenkt en hjemmelaget innretning for onde hensikter.

Selv om dette kun er en øvelse, inneholder det hvite pulveret et radioaktivt materiale. Men dosen er forsvinnende liten, faktisk mindre enn den kosmiske strålingen som du utsettes for når du er befinner deg ombrod i et fly. I en virkelig situasjon vil et slikt materiale kunne være 100 ganger kraftigere og svært skadelig om det ikke håndteres riktig. Likevel, når Forsvarets eksplosivryddere og eksperter på ekstremt farlige stoffer trener, er det viktig å gjøre det så realistisk som mulig. Slik er de best mulig rustet til å takle ulike situasjoner, både i militær og sivil sammenheng.

Unik kapasitet 

— Forsvaret sitter på ressurser og kapasitet som det sivile ikke har. Da er det viktig å være klar om en slik potensiell trussel skulle komme, påpeker Søreng. 

—Treningen er i hovedsak casebasert. Med et godt samarbeid med FFI på Kjeller klarer vi å gjøre det så realistisk som mulig med kontrollert bruk av skarpe midler, forklarer kaptein Allan Louis Larsen Søreng fra Forsvarets Ammunisjons- og EOD-skole (FAES).

Trener miljøet 

Én uke i året møtes fagpersonellet fra Forsvaret avdelinger for å trene på CBRN og EOD. CBRN er det internasjonale samlebegrepet for kjemisk, biologisk, radioaktivt og kjernefysiske stoffer og ladninger. For enkelte tidligere kjent som ABC. EOD er kort fortalt  eksplosivrydding.


Målet med samlingen er å skape et godt treningsmiljø for de avdelingene i Forsvaret som jobber inn mot fagområdene CBRN og EOD.

— Det er samarbeidet mellom flere spesialistgrupper i Forsvaret som til sammen gir en CBRN-EOD kapasitet som er enestående i landet. Derfor er det også svært viktig at dette samtrenes jevnlig, forklarer mestersersjant Reinhardt Skøien ved FAES. 

En skitten bombe

En av årets øvelser er å håndtere en hjemmelaget innretning, en såkalt skitten bombe, som er rettet mot det sivile samfunnet. Hva rommet skjuler av mulige snubletråder og andre improviserte feller må eksplosivrydderen få unna før CBRN-personellet kan ta over og fjerne de farlige stoffer på en sikker måte. Det kan ikke tas noen sjanser, og hele prosessen er svært tidkrevende.   

De fleste eksplosivrydderne har erfaring fra skarpe oppdrag i utlandet, og ved Forsvarets Ammunisjons- og EOD-skole på Sessvollmoen lærer de opp både militært og sivilt personell. 

Krever mye trening

– EOD i CBRN-sammenheng er et fagområde med lang utdanning og hvor det tar mye trening å bli god. I tillegg krever det mye trening over tid for å opprettholde kompetansen. I Forsvaret er det en engere krets med operatører som er spesialisert innenfor dette domenet, opplyser Skøien.

Med jevnlig trening så realistisk som det lar seg gjøre, er Forsvarets personell klare om trusselen skulle komme. 

Publisert 9. august 2018 10:11. av Lars Hallingstorp (tekst og foto). Sist oppdatert 10. august 2018 12:31.