aktuelt_1948_clockworkaktuelt_1948_clockworkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7789/media/PubImages/CH180001166.JPG
aktuelt_1948_clockworkaktuelt_1948_clockworkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7790/media/PubImages/CH180001149.JPG
aktuelt_1948_clockworkaktuelt_1948_clockworkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=7791/media/PubImages/CH180001145.JPG

Mestrer du nord, mestrer du alt

– Hvis du er i stand til å operere under vinterforhold i Nord-Norge, så kan du tilpasse deg alle stridsmiljøer.

Alle foto: Si Ethell / Royal Navy ​
På Bardufoss flystasjon har britiske Joint Helicopter Command et helikopterdetasjement som kaller seg Clockwork. De er faste gjester hver vinter for å trene helikoptermannskap i norske vinterforhold med sine egne helikoptre. Samtrening med 339 skvadron er også viktig for alliert trening og informasjonsutveksling.

Sjefen for Clockwork, oberstløytnant David West, var svært fornøyd med samvirkeøvelsen sammen med 339 skvadron, som nylig ble gjennomført. Flymaskinenes tekniske ulikheter påvirket ikke gjennomføringen, og den gjensidige innsatsen til det norske og britiske luftpersonellet gjorde inntrykk.

– Den største forskjellen syntes å være i det elektroniske utstyret om bord, spesielt med tanke på at Bell 412 opererer med konvensjonell/«legacy»-systemer. Men som bevis på flygerens evne, hadde dette ingen innvirkning på kapabiliteten til 339 skvadron, understreker West.

Stort helikopter

Den britiske basen har et CH-47 Chinook-detasjement fra Royal Air Force. Det er et tungt amerikansk-produsert transporthelikopter med en effektiv toppfart på 300 kilometer i timen. Med en moderne digital cockpit og en svært avansert autopilot, skiller det seg ut fra det elektroniske utstyret om bord i Bell 412.

Øvelsen ble iverksatt med briefing og planlegging, etterfulgt av en blandet formasjon bestående av to CH-47 Chinook fra Royal Air Force, med en norsk Bell 412 fra 339 skvadronen i spissen. Samtreningen omfattet også taktiske landinger i ulike terreng og etterfylling av drivstoff i mørket på Bell 412.

For årets sesong blir gjensidig utnyttelse av kompetanse, briefer og flyoppdrag vektlagt.

I Nord-Norge siden 1969

Joint Helicopter Command er overordnet avdeling for alle taktiske helikoptre i det britiske forsvaret. De har trent på vinteroperasjoner på Bardufoss siden 1969. De britiske flybesetningene og støttepersonellet må gjennom et obligatorisk overlevelseskurs for å kvalifiseres til å delta i operasjoner og vinterøvelser i Norge.

– Tilnærmingen er at hvis man er i stand til å operere under vinterforhold i Nord-Norge, så kan man tilpasse seg alle stridsmiljøer, sier major Fred Eilers, stabsoffiser ved 139 luftving.

Øvelsen ble avsluttet med diskusjoner om forskjellene i formasjon og landingstaktikker. Clockwork-sjefen mener at samtreningen med 339 skvadron er viktig for interoperabiliteten.

– Alt i alt ble verdifull opplæring mottatt fra begge sider, og det var oppmuntrende å se flygingens NATO-standard, likefrem organisering og gjennomføring. Chinook-detasjementet ser absolutt frem til å operere med sine norske kolleger i nær fremtid, konkluderer oberstløytnant West.

Formasjonslederen ved 339 skvadron, major Jan-Harald Gustavsen, var enig med David West om den vellykkede øvelsen, og at trening på formasjoner, stridsteknikk og taktikker er viktig for videre operativ samtrening.

– Samtreningen var en suksess og viste at tross for mange ulikheter, finnes det et stort mulighetsrom for å bygge videre på dette, forteller Gustavsen, og understreker at samvirkeøvelsene bidrar til økt operativ evne med allierte land.

– Nærhet til allierte avdelinger som Clockwork gir et stort utbytte for 339 skvadron, da det gjør at verdifull samtrening og erfaringsbygging kan planlegges fleksibelt i en hektisk hverdag for begge avdelinger, avslutter majoren.

 FAKTA

• Det er 49 år siden britiske Royal Navy gjorde sitt inntog på Bardufoss i form av en base der alliert helikoptermannskap skulle trenes årlig på vinterstid.

• Basen bærer det symbolske navnet «Clockwork» etter den første øvelsen britene hadde i Norge, som omfattet samtrening i norske vinterforhold.

• Clockwork er et britisk detasjement under Joint Helicopter Command, som er ledelsen for all britisk militær helikopterflyging. Kjernen i detasjementet har gjennom tidene vært «Commando Helicopter Force», som primært støtter Royal Marines.

• Tilstedeværelsen på Bardufoss er for å trene piloter og mannskap hvert år på å betjene og vedlikeholde helikoptre i de norske vinterforholdene. Forrige uke deltok 339 skvadron i en samvirkeøvelse med Clockwork.

Publisert 12. februar 2018 14:35. av Daniel Kalinikov Johannesen. Sist oppdatert 15. februar 2018 10:15.