aktuelt_2539_coldresponsestatusaktuelt_2539_coldresponsestatushttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21659https://youtu.be/kdaa1neKVTQ

Forsvaret avslutter Cold Response

Forsvarsledelsen besluttet onsdag å iverksette en gradvis avslutning av vinterøvelsen i Nord-Norge.

​Beslutningen er fattet av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i samråd med resten av Forsvarets ledelse. Øvelsen avsluttes på grunn av koronasituasjonen i Norge, og avgjørelsen er tatt i nær dialog med sivile helsemyndigheter.

Skal støtte sivilsamfunnet

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, redegjorde onsdag ettermiddag for beslutningen.

Han understreker at Forsvaret er sitt ansvar bevisst, og at Forsvarets personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. Den styrte avviklingen gjør også Forsvaret i stand til å bevare egen stridsevne, og den vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden fremover.

Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Torbjørn Kjosvold

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, poengterer Jakobsen.

En del av Forsvarets medisinske personell har også stillinger i Helse-Norge, og de behøves der.

Unngår risiko

Forsvaret jobber nå med å informere samtlige deltakere og avdelinger. Forsvaret jobber også med å finne den beste måten å avvikle slik at vi ikke utsetter samfunnet og oss selv for unødig risiko. Det blir en styrt avvikling av øvelsen, og det vil fremdeles ta en del tid før alt materiell og styrker er trukket ut fra øvingsområdet. Deltakere i øvelsen skal følge føringene som kommer fra sine overordnede.

Dette betyr ikke at all operativ aktivitet i Forsvaret stanser. Våre daglige operasjoner fortsetter, men det gjøres noen tiltak ut fra utviklingen av koronasmitten i Norge, slik at vi opprettholder beredskapen.

Rundt 14 000 soldater fra ni land deltar i den norsk-ledede øvelsen i Nord-Norge. Øvelsen er den største militærøvelsen i Norge i år, og skulle etter planen ha pågått frem til 18. mars.

PRESSekontakter 

For ytterligere kommentarer, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon: 404 38 083 (ikke SMS) eller e-post: info@njhq.no

Publisert 11. mars 2020 12:47. av Forsvarets operative hovedkvarter. Sist oppdatert 12. mars 2020 12:21.