aktuelt_2382_dedichenkvinnenbakunaktuelt_2382_dedichenkvinnenbakunhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20103I elleve år har Louise Dedichen ledet Forsvarets høgskole. Nå tar hun over som sjef for Militærmisjonen i Brussel. Foto: Hedvig A. Halgunset, Forsvaret/media/PubImages/20190712_HAH9088.jpg

Kvinnen bak uniformen

En av Norges mest fremtredende offiserer blir historisk som første norske kvinne i NATOs militærkomité.

Tekst og foto: Hedvig A. Halgunset, Forsvaret

Et steinkast unna barndomshjemmet i Fredrikstad sitter Louise Dedichen i sommervarmen med en is i hånden. Hun er Norges første kvinnelige admiral, og snart tiltrer hun som Forsvarets øverste representant i NATO. Der skriver hun historie som første norske kvinne noensinne i militærkomiteen – NATOs øverste militære råd.

Jakken med diverse medaljer og utmerkelser henger over benken. Det er sommer i Fredrikstad og altfor varmt for den mørke uniformen. Ved flere anledninger har hun gått først og banet vei mot en mer kjønnsbalansert verden. Hun ble i 2008 utnevnt til kontreadmiral og har i lang tid vært fanebærer for Forsvarets likestillingskamp.  

Louise Dedichen tar over som sjef for Militærmisjonen i Brussel ved nyttår.

– Hvordan tror du andre land vil reagere på at Norge har en kvinnelig militærrepresentant?

– Det forventer jeg at vil gå fint. Jeg tror det ikke tar lang tid etter at jeg tiltrer, før det blir flere kvinner i militærkomiteen. Og det gleder jeg meg veldig til, for forskjellen mellom å være én og flere er stor. 

– Hva blir viktig for deg i den nye stillingen?

– For meg er det viktig å forsøke å se det store bildet. I en så stor og kraftfull organisasjon som NATO er det vesentlig å se helheten, til tross for at den er enkel å glemme. Verdensbildet er ikke likt for alle. I Italia for eksempel, ser vi at hovedutfordringen er båtflyktninger og veldig høy statsgjeld – i stor kontrast til situasjonen for oss i Norge. Uten at vi forstår eller viser at vi tar det på alvor, kan vi heller ikke forvente at de forstår at nordområdene er viktige for oss. Derfor må vi skape en god dialog, slik at vi er forent om det reelle trusselbildet. Ved enhver viktig avgjørelse er det viktig å stille spørsmål som strekker seg utover grensene til et gitt tema, og huske på hva vi egentlig skal oppnå. Det er viktig også i NATO, vi må spørre oss hva det er man ikke ser. 

Isen er spist opp, og rundt den lille kafeen i hjertet av Fredrikstad yrer det av folkeliv. Tall Ship Races, en internasjonal seilekonkurranse, har tiltrukket seg menger av folk fra hele verden. Dedichen fikk æren av å dele ut en av vinnerpremiene. Til tross for den glade atmosfæren i byen har kontreadmiralen mye i tankene.  

– Hva bekymrer deg?

– Jeg tror det er flere saker å passe på fremover. Blant annet mener jeg at folk generelt sett er veldig stresset. Og når vi er stresset og bekymret, kan det bli vanskelig å ta tak i det man bør ta tak i. I tillegg ser vi en økt polarisering og et mer usunt debattklima. Jeg tror det delvis skyldes at den digitale revolusjonen har lagt et enormt press på folk. Det kommer mye informasjon kontinuerlig fra alle kanter, så det å ta en time-out innimellom og roe helt ned, er essensielt for å kunne klare å se ting i perspektiv.

Dedichen har ledet Forsvarets høgskole i elleve år. Nå bytter hun jobb.

Dedichens to døtre er miljøaktivister på heltid. En stolt mor understreker viktigheten av å være bevisst på ens eget fotspor på miljøet. 

– Klimautfordringer vil på en eller annen måte vil sette agendaen i fremtiden, også for Forsvaret. De nasjonale ekstraoppgavene vi har i dag kan bli gjeldende for andre land. 

– Hvilke erfaringer fra tidligere stillinger tar du med deg inn i ny jobb?

– Først og fremst var jeg adjutant i NATO for generalstillingen jeg nå går inn i, så jeg kjenner til dynamikken og atmosfæren i NATO-systemet. Men på det tidspunktet hadde jeg ingen anelse om at jeg en gang skulle over i stillingen. 

– Det viktigste jeg skal gjøre er å fremme Norges synspunkter i NATO, samt bidra til en god dialog mellom nasjonene. Det er på mange måter en militærdiplomatisk stilling, hvor jeg holder god kontakt mellom representantene og fremmer det som er særegent norsk, som moralen i det norske forsvaret og Norges evne til å fylle sin egen rolle. 

– En av de tingene jeg har erfart, er viktigheten av å bruke mangfoldet i en organisasjon. Det er viktig å sette av tid til å bli kjent med menneskene rundt meg for å forstå hva de er gode på. Du må også ha respekt for enkeltmennesket, for i et stort puslespill er hver eneste brikke like viktig. Hvis ikke de minste brikkene fungerer, får det ringvirkninger for hele organisasjonen. 

Hun reiser seg, tar på seg jakken før hun går videre mot det neste hun har på programmet: Familieferie på Hvaler.

 

 

Louise Kathrine DedichenLouise Kathrine Dedichen <p class="forsvaretElement-p"></p><ul><li>Født i 1964 i Fredrikstad. Startet forsvarskarrieren sin i 1983.</li><li>Sjef for Forsvarets høgskole siden 2008.</li><li>Ble i juni utnevnt til viseadmiral og skal etterfølge Ketil Olsen som sjef for Militærmisjonen i Brussel fra årsskiftet. </li><li>Som sjef for militærmisjonen blir hun også Norges representant inn i NATOs militærkomité. Dedichen blir alliansens første kvinne i komiteen.</li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=93

Publisert 6. august 2019 13:46.. Sist oppdatert 20. september 2019 08:40.