Dedichen på plass i NATO

Viseadmiral Louise K. Dedichen (55) fikk en hektisk start på jobben som Norges nye representant i NATOs militære råd.

Mandag 6. januar var hun på plass som ny sjef for Militærmisjonen i Brussel (MMB). Dedichen tar med det over etter viseadmiral Ketil Olsen som gikk av med pensjon ved nyttår. Militærkomiteen har dermed fått sin første kvinnelige representant. 

Nyhetsbildet preget dagen

Samme dag som hun ble presentert for de andre representantene i militærkomiteen, hadde også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kalt inn til hastemøte om den spente situasjonen mellom Iran og USA. Det satte sitt preg på viseadmiralens første arbeidsdag i NATO-hovedkvarteret. 

– Jeg er spent på dagen, den blir noe annerledes enn jeg hadde forutsett. Jeg ser kalenderen allerede er endret på, sier Dedichen etter dagens to første møter i det klokka så vidt passert 08.00.

Noen timer senere ble hun introdusert for sine nye kolleger militærkomiteen av Chairman Military Committee, Sir Stuart Peach. Her ble hun også bedt om å si noe om seg selv. En tale hun hadde planlagt nøye. 

KLIMAENDRINGENE I NORDOMRÅDENE, EN HJERTESAK

– Betydningen av klimaendringene i nordområdene er min hjertesak, og det vil jeg si noe om. For Norge er nordområdene viktige, og det underliggende er issmelting om endrede seilingsmønstre som er med på å endre verdensbildet. Det må vi være oppmerksomme på, poengterer viseadmiralen.  

I talen trakk hun også frem erfaringer fra 12 år som sjef ved Forsvarets høgskole.

– De erfaringene tror jeg er noe annerledes enn mange av de andre sine. På høgskolen var den mest spennende jobben utdanningsreformen, og jeg tror den erfaringen og kompetansen det ga om endringsledelse vil komme godt med.

– Norge er en liten geografisk nasjon, men en betydelig aktør i NATO. 

Som sjef MMB er hennes oppgave å ivareta Norges interesser og å være forsvarssjefens representant i militærkomiteen. At hun er den første kvinnelige representanten bruker hun ikke mye tid på. 

Viktig og krevende jobb

– Jeg tenker ikke på noe annet enn at jeg skal gjøre en best mulig jobb. Med den  sikkerhetspolitiske situasjonen i dag, er jobben som militærrepresentant viktig og krevende. Jobben krever tilstedeværelse, dialog med andre nasjoner og å knytte kontakter. For at vi skal kunne gi de gode rådene må vi ha størst og best mulig situasjonsforståelse.

– Norge er en liten geografisk nasjon, men en betydelig aktør i NATO. NATO er også avgjørende for norsk sikkerhetspolitikk. Derfor er det avgjørende at Norge er med i de store prosessene og kan påvirke og ivareta våre nasjonale interesser. 

– Selvsagt er det også viktig å vise yngre kvinner at Norge er en foregangsnasjon med tanke på kvinnelig rekruttering, legger hun til.

Det er ikke første gang viseadmiralen er på jobb for NATO i Brussel. 

– For 20 år siden var jeg adjutant for generalen som satt i denne stillingen jeg har nå. Du kan si at ringen er sluttet. Det er ganske morsomt da, sier den nye sjefen for Militærmisjonen i Brussel på vei videre i sin første og svært hektiske arbeidsdag. 

Publisert 6. januar 2020 18:34. | Sist oppdatert 6. januar 2020 18:49.