aktuelt_1890_detteskjernarf35harlaktuelt_1890_detteskjernarf35harlhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=4155/media/PubImages/20160816tk_R5556.jpg

Dette skjer på Ørland når de første F-35 lander

I november lander de første tre F-35 kampflyene på Ørland. Oppfattelsen hos flere er at Forsvaret kan ta de nye flyene i bruk med en gang, men så enkelt er det ikke.

Vi vil snart se den største investeringen Norge noen sinne har gjort på norsk jord. Det er veldig mye som skal skje før flyene i første omgang kan flys, og senere kalles operative.

I november kommer Forsvarets første tre F-35 kampfly til Ørland. På veien over Atlanteren er de fremdeles i produsentens (Lockheed Martin) eie og bak spakene sitter amerikanske piloter.

Grundig kontroll

Når flyene sette hjulene på bakken begynner derfor et omfattende og meget viktig arbeid, nemlig mottakskontrollen.

Hvis du for eksempel kjøper en ny bil vil du alltid sjekke at du får det du har betalt for. Har du fått det utstyret du har bestilt? Virker setebeltet, er det montert airbag, hva med bremsene? Dette er meget enkelt forklart, men det er egentlig det samme som skal gjøres av Forsvarsmateriell med kampflyene, før Forsvaret offisielt overtar dem.

– Sikkerheten til pilotene er i høysetet. Derfor kontrollerer vi at at alt er i orden på flyet når det gjelder sikkerhet, luftdyktighet og konfigurasjon, sier oberstløytnant Knut Bugten, systemsjef for F-35 i Forsvarsmateriell.

– Under en mottakskontroll går vi igjennom og fysisk verifiserer ca. 230 forskjellige partnummer/serienummere, ca. 50 forskjellige dokumenter som følger med flyet gjennomgås og det blir utført rundt 17 forskjellige funksjonelle tester. Det sjekkes at kabler og hydraulikk er korrekt installert og at data i vedlikeholdssystemet er korrekt, sier Bugten

I tillegg til inspeksjonen av selve flyet undersøker Luftkapasiteter prosesser, prosedyrer, utstyr og fasiliteter rundt maskinen før de gir en teknisk og forvaltningsmessig godkjenning. Mottaksteamet bruker fem arbeidsdager på å gjennomgå alle punktene for en maskin.

Strenge regler for luftdyktighet

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har ansvaret for at alle fly som er oppført i det militære luftfartsregisteret oppfyller kravene for luftdyktighet. Hvis et fly ikke regnes som luftdyktig innenfor de gitte reglene, blir det gitt flyforbud.

– Sikkerhetskravene innen luftfart er strenge.  I militær luftfart er sikkerhet ekstra viktig fordi vårt utstyr skal tåle store påkjenninger under de alle fleste forhold. Det settes derfor store krav til at vi gjør vår jobb korrekt og at dokumentasjonen er korrekt, sier oberstløytnant Bugten.

– Ingen maskiner flyr før vi er sikre på at de er i orden.

Deretter kan innfasingen av F-35 begynne, med omfattende testing før flyene begynner sin operative virksomhet fra 2019 og skal være fullt operative i 2025.  

Publisert 30. oktober 2017 14:03.. Sist oppdatert 31. oktober 2017 10:17.