aktuelt_1862_digitalisertekampvogaktuelt_1862_digitalisertekampvoghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=2678En CV90 bombekastervogn på Rena. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret/media/PubImages/20170815HR_CV90BK-6421.jpg

Digitale kampvogner på plass

I løpet av høsten 2017 skal alle oppgraderte og nye kampvogner være overlevert til Hæren, opplyser prosjektleder oberst Ellef Iversen.

​De nye kjøretøyene er basert på samme plattform som stormpanservognene og går under navnet CV90 Multi BK.

Med dette har Hæren overtatt alle de fem variantene som er del av kampvognprosjektet: stormpanservogn, stormingeniørvogn, multivogn (BK), oppklaringsvogn og stridsledelsesvogn.

Kampvognprosjektet har en kostnadsramme på 10 milliarder kroner og innebærer en oppgradering av CV90-flåten på 103 kampvogner og bygging av 41 helt nye vogner.

– Vi har gått fra analoge til digitale kampvogner. Sensorer knyttes sammen, og vogner deler data med hverandre i et nettverk. For eksempel kan bombekastervognene motta målangivelse direkte fra andre stormpanservogner og nesten umiddelbart ta et mål under ild, sier Iversen.

FAkta om Multibombekastervogn

  • CV90RWS multibombekastervogn har et mannskap på fire personer: vognfører, vognkommandør, skytter på våpenstasjon og bombekasteroperatør.
  • Multivognene leveres med integrert 81 mm bombekaster og fjernstyrt våpenstasjon.
  • Den kan også utstyres som lastevogn eller sanitetsvogn og personelltransport.
Publisert 31. oktober 2017 12:08..