aktuelt_1828_eirikkristoffersenblaktuelt_1828_eirikkristoffersenblhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=5089Arkivfoto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret/media/PubImages/Eirik-Kristoffersen.jpg

Eirik Kristoffersen blir ny sjef Heimevernet

Eirik Kristoffersen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor i Hæren. Han tiltrer stillingen som sjef Heimevernet senere i høst.

​Eirik Kristoffersen er i dag brigader og sjef for plan- og øvingsseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han har bred operativ erfaring fra Hæren og spesialstyrkene, og han er blant annet tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan i 2007 og 2008.

– Eirik Kristoffersen har bred bakgrunn fra skarpe operasjoner. Han har demonstrert svært gode lederegenskaper og er vant til å løse krevende oppdrag. Jeg ser frem til å ønske ham velkommen som styrkesjef, og som et medlem i min ledergruppe, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Heimevernet innehar det lokale, territorielle ansvaret på vegne av sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Med sin lokale tilknytning er Heimevernet et viktig bindeledd mellom det sivile samfunnet og en rekke beredskapsaktører. 

– Kristoffersens bakgrunn fra spesialstyrkene og plansjef for vårt operative hovedkvarter gir ham en særlig god innsikt i kompleksiteten innen nasjonal krisehåndtering og sivil-militært samarbeid. Dette er innsikt som vil gi et godt utgangspunkt for å lede Heimevernet fremover, sier forsvarssjefen. 

Kristoffersen overtar stillingen som sjef Heimevernet når generalmajor Tor Rune Raabye går av med pensjon i november. 

Fakta:

Eirik Kristoffersen, her med brigaders grad. Arkivfoto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Brigader Eirik Johan Kristoffersen er 48 år (født 3. april 1969).

Han er uteksaminert fra U.S. Marine Corps Command & Staff College i 2009 og U.S. Army War College i 2015. Han ble utnevnt til brigader 14. juni 2015.

Brigader Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet i Hæren og spesialstyrkene.

Han har omfattende internasjonal erfaring fra spesialoperasjoner, og har svært omfattende sjefstjeneste fra Hæren og spesialstyrkene.

Brigader Kristoffersen er tildelt både Krigskorset med sverd og Forsvarets innsatsmedalje med rosett.

  • 1995–2000   Tropps- og kompanitjeneste i Oppklaringsbataljonen/6. divisjon.
  • 2000–2005   Tropps- og eskadronstjeneste i Hærens jegerkommando.
  • 2005–2010   Operasjonsoffiser og nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker/Hærens jegerkommando.
  • 2010–2014   Sjef Forsvarets spesialkommando.
  • 2015–2017   Nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker.
  • 2017–            Sjef plan- og øvingsseksjon i operasjonsstaben ved FOH.
Publisert 1. september 2017 12:25.. Sist oppdatert 7. november 2017 10:56.