Beste masteroppgave Ørjan Askvik, undervisningsprisen Katarzyna ZyskBeste masteroppgave Ørjan Askvik, undervisningsprisen Katarzyna Zyskhttp://forsvaret.no/media/PubImages/orjan-askvik-katarzyna-zysk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2807Major Ørjan Askvik fikk pris for beste masteroppgave. Her sammen med Katarzyna Zysk. Foto: Mats Grimsæth
Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved FHSKatarzyna Zysk, førsteamanuensis ved FHShttp://forsvaret.no/media/PubImages/260615zysk002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2837Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved FHS, fikk den første undervisningsprisen. Foto: Mats Grimsæth

En ekstraordinær lærer

Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, ble tildelt undervisningsprisen for å ha planlagt og gjennomført undervisning for masterstudenter på en særdeles utmerket måte.

​​​​​Sjef for Forsvarets høgskole (FHS), kontreadmiral Louise Dedichen, og dekan ved høgskolen, Kjell Inge Bjerga, innstiftet undervisningsprisen skoleåret 2014–15. Formålet er å stimulere til videreutvikling av undervisningskvaliteten i de akkrediterte studietilbudene ved FHS. Prisen skal deles ut hvert år framover.​

– Vi har merket oss at det er enkelte som legger ned en innsats utover det man kan forvente, og skolen ønsker å belønne dem som viser ekstraordinært faglig engasjement og dyktighet, sier de to. 

Dedichen understreker at det er studentene ved høgskolen som selv nominerer de aktuelle kandidatene. Den første undervisningsprisen gikk til Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved FHS. 

EKSPERT I SIKKERHETSST​UDIER

Zysk jobber i avdelingen Institutt for forsvarsstudier, og er ei svært ressursfull dame med mange ferdigheter. Hun har bakgrunn i internasjonale forhold og internasjonal historie, og spesialiserer seg i sikkerhetsstudier, med særlig vekt på Russland. Hun har vært ansvarlig for en av undervisningsmodulene i masterstudiet ved FHS, kalt «Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler». 

Måten hun har undervist studentene på, er blitt lagt merke til og verdsatt av både høgskolens ledelse og studentene. Under studiekullets avslutningsseremoni i Fanehallen på Akershus festning, ble hun tildelt den første undervisningsprisen. I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at prismottakeren har særskilte evner til å engasjere studentene og tilrettelegge for læring.

ET HØYDEPUNKT I KA​RRIEREN

Zysk uttrykker stor takknemlighet og ydmykhet over den prestisjetunge prisen. Hun retter også en stor takk til studentene. 

– Studentenes nysgjerrighet, motivasjon og engasjement har en betydelig innflytelse på hvor effektiv undervisningen er. Jeg har vært meget heldig med å få en gruppe av høyt motiverte, smarte, engasjerte, og pålitelige studenter som var åpne for ny kunnskap og som også klarte å tenke kritisk. Jeg var ofte imponert over deres intellektuelle evner. Å undervise en slik gruppe, har jeg ansett som et privilegium. De gjorde meg enda mer stolt av å jobbe i Forsvaret, sier Zysk. ​

Hun beskriver videre dette kullet som sin beste erfaring så langt som lærer, og forteller at undervisningen har vært vel så givende – ikke bare for studentene, men også for henne. Hun legger også vekt på at hun, som lærer, forsøker å sette seg inn i studentenes synspunkter og perspektiver, slik at kunnskapen formidles best mulig. 

FÅR SKRYT AV MASTERTOPP

– Katarzyna la opp til en fin balanse mellom forelesninger, diskusjon og gruppearbeid, og hun ledet modulens gjennomføring på en forbilledlig måte. Det var et meget høyt faglig innhold, og flere av foreleserne skrøt av hvordan modulen var satt sammen. Katarzyna er faglig dyktig, har stor arbeidskapasitet og fulgte opp elevene på en svært god måte, sier major Ørjan Askvik, som var blant avgangselevene ved masterstudiet. 

Askvik fikk veiledning av Katarzyna Zysk under studiet. Han fikk pris for kullets beste masteroppgave, hvor han analyserte hvilke konsekvenser utviklingen av langtrekkende konvensjonelle presisjonsvåpen kan ha for Norges evne til avskrekking og forsvar mot angrep.

– I rollen som veileder var hun like sterk som hun var i rollen som modulansvarlig. Hun var ærlig og direkte, men samtidig konstruktiv og en god diskusjonspartner. Hennes vilje til å prioritere veiledning av oppgaven ved siden av en ellers full kalender, var spesielt viktig for meg i innspurten den siste måneden. Hennes veiledning har vært svært viktig for meg, avslutter den nyutdannede majoren.​

Publisert 26. juni 2015 11:23. av Sondre Lindhagen Nilssen og Mats Grimsæth (foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:23.