Steffen har blitt skutt mot, jaget pirater og fraktet kjemiske våpen

Et halvt liv i Sjøforsvaret har sendt ham om bord på samtlige norske fregatter, til kysten av Øst-Afrika og et av verdens farligste land. Her er historien til veteranen Steffen Øverland.

​– Det var egentlig mest tilfeldig at jeg fortsatte etter førstegangstjenesten, forteller Steffen Øverland.

Han hadde nok ikke sett for seg å bli en bauta i Sjøforsvaret. Men godt kameratskap og spennende operasjoner har holdt mannen fra Tigerstaden i jobben i hele 22 år. Siden 1997.

I dag er 44-åringen hovedlærer for marine operasjoner ved Sjøkrigsskolen, etter nylig å ha vært nestkommanderende om bord på KNM «Otto Sverdrup». Der sluttet han attpåtil sirkelen ved dermed å ha tjenestegjort om bord på alle fregattene i Nansen-klassen.

– Nå lærer jeg kadetter og befal om maritime operasjoner. Det går på alt fra stridsteknikk til teoretisk sjømakt, forteller han.


Kritiske beslutninger

Men siden 2005 har Steffen Øverland for det meste tilbrakt sin tjeneste på fregatt, hvor han blant annet var en del av den første besetningen på KNM «Roald Amundsen». Og det er ikke lite han har sett og opplevd opp gjennom årene.

– Å være involvert i antipirat-operasjoner i Adenbukta eksempelvis var veldig spennende, åpner Øverland, og forteller om da Norge deltok i 2009 og 2013.

Førstnevnte år havnet personell fra KNM «Fridtjof Nansen», uten Øverland om bord, i skuddveksling med sannsynlige pirater.

Man sitter egentlig der og tar beslutninger som kan få konsekvenser for død og liv.

I 2010 var han imidlertid stabsoffiser i Standing NATO Maritime Group One (SNMG 1). Da var en del av jobben hans å gi engasjementsregler og instrukser til de ulike fartøyene som deltok i styrken i Adenbukta, under aksjoner mot mistenkte pirater.

– «Worst case scenario» må man alltid ha veldig klart for seg. Det er snakk om folk med våpen, men man skal ha respekt for liv. Man sitter egentlig der og tar beslutninger som kan få konsekvenser for død og liv, forteller sjøforsvarsveteranen.

Lysgranater

Noen år senere, i desember 2013, ventet en omfattende og dramatisk operasjon for Steffen Øverland mens han var om bord på KNM «Helge Ingstad». Da reiste fartøyet ned til Syria for å bistå med å hente ut kjemiske våpen, et masseødeleggelsesvåpen som trolig ville blitt brukt - potensielt av terroristorganisasjonen ISIL. Oppdraget fikk navnet Operasjon Recsyr.

KNM «Helge Ingstad»s oppgave var å operere som militær eskorte for blant andre det norske skipet MS «Taiko» som fraktet kjemikalier for produksjon av kjemiske stridsmidler ut av Syria.

– Som operasjonsoffiser måtte jeg sette meg fort inn i forholdene og trene opp fartøyet. Det var døgnkontinuerlig trening fra vi forlot Haakonsvern til vi ankom Limassol i Kypros, like vest for Syria, 13. desember. Det var veldig spennende nettopp fordi man ikke helt visste hvordan forholdene var der nede, samtidig som operasjonen ikke var ferdig planlagt, forteller Øverland og fortsetter:

– Det var også lenge usikkert når og hvordan vi skulle komme inn i syrisk territorialfarvann, noe som gjorde hele operasjonen svært dynamisk og utrolig spennende profesjonelt sett, minnes 44-åringen.

 

 

aktuelt_2435_enveteranisjoeforsvaaktuelt_2435_enveteranisjoeforsvahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20542Steffen Øverland begynner å bli en veteran i Sjøforsvaret. 44-åringen har holdt koken siden 1997. Foto: Daniel Netland, Sjøforsvaret/media/PubImages/søDN.22.08.19-1316.jpg


Jihad-sanger på nødfrekvensen

Arbeidet med å frakte de kjemiske våpnene ut av landet gikk slett ikke smertefritt. Ved en anledning skjøt KNM «Helge Ingstad» lysgranater mot to mørklagte fiskebåter som kjørte mot kjemikalieskipet uten tegn til å stanse.

Like før kommandørkaptein Per Rostad var klar til å gi ildordre, med Steffen Øverland som vaktsjef på operasjonsrommet, snudde båtene. Fiskefartøyene, som frem til det ikke hadde respondert, spilte deretter jihadistiske sanger på nødfrekvensen.

Ble skutt mot

I tillegg ble det ved flere anledninger skutt artilleriraketter mot syriske installasjoner i nærheten av havnen mens lastingen pågikk. Da oppstod det også komplikasjoner med lekkasjer av kjemikaliene om bord på MS «Taiko».

– Men jeg følte meg aldri redd eller i fare under oppdraget. Jeg var imidlertid litt bekymret da Russland midt i oppdraget invaderte Krim, mens vi samarbeidet med dem i Recsyr. Heldigvis fortsatte oppdraget, selv om alt annet militært samarbeid med Russland opphørte, sier han.

Våren 2014 var oppdraget vel gjennomført og ved veis ende for Steffen Øverland og de øvrige involverte. Over 1000 tonn med farlige kjemikalier ble sendt til destruksjonsanlegg i Finland og USA.

Det er annerledes enn de aller fleste andre jobber, fordi man jobber og bor sammen og kommer tett på hverandre.

Kameratskapet nøkkelen

I tillegg til oppdrag i Syria og utenfor kysten av Somalia, har Øverland også vært et halvt år i NATOs stående fregattstyrke sammen med KNM «Fridtjof Nansen». Når han sier at hans 22 år i Sjøforsvaret har vært veldig spennende både operativt og seilasmessig, har han mildt sagt ordene i behold.

– Vi øver jo for å være et mest mulig effektivt krigsskip, og da er det jo klart at vi gjør en del ting som innebærer risiko. Men det har vært en veldig fin tid, en tid preget av mange varierte arbeidsoppgaver og spennende oppdrag, oppsummerer han.

Når 44-åringen får spørsmål om hva som har fått ham til å holde koken i Sjøforsvaret i over 20 år, er svaret enkelt: Mannskapet.

– Det er kameratskapet og hva vi får ut av laget. Og hvor effektiv en skipsbesetning kan være. Det er jo annerledes enn de aller, aller fleste andre jobber, fordi man jobber og bor sammen og kommer tett på hverandre, sier Øverland, som slett ikke har planer om å gi seg med det første.

– Jeg fortsetter nok en stund til, smiler han.

Publisert 18. oktober 2019 17:08. | Sist oppdatert 29. oktober 2019 16:15.