Desse får medaljar

​​​​​​​​• Løytnant Amund Berg får St. Olavsmedaljen med ekegren for innsats i Bosnia i 1994.
• Kommandørkaptein Ronny Kristoffersen får Krigsmedaljen for sin innsats i Afghanistan 2007.
• Sersjant Halvor Hammerstad får Krigsmedaljen for sin innsats i Afghanistan 
• I tillegg får to skjerma soldatar medaljar for innsats i Afghanistan. Den eine får Krigsmedaljen med stjerne (motsvarar to eksemplar av Krigsmedaljen), den andre får Krigsmedaljen.
Publisert 10. april 2015 12:14. av FMS. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:21.