Finnmarksungdom med egen førstegangstjeneste

Denne uka startet Heimevernet førstegangstjeneste for 43 ungdommer ved Porsangmoen i Finnmark. 26 gutter og 17 jenter skal gjennomføre seks måneders tjeneste.

Henriette Larsen Kristoffersen (18) er én av ungdommene som møtte på Porsangmoen onsdag 3. juli. Hun er motivert og har lenge ønsket seg inn i Forsvaret.

– Jeg holder på med skyting som idrett, så jeg gleder meg mye. Jeg gleder meg til å prøve alt som vi skal gjennom nå de neste månedene, forteller Kristoffersen, som er fra Kvalsund.

Likevel legger hun ikke skjul på at det er en del nerver de første dagene.

– Jeg blir litt skremt av den nye tilværelsen. Men det går seg til, håper jeg. Jeg sov ikke i natt og kjenner jeg er litt nervøs, samtidig som jeg gleder meg til fortsettelsen.


Overføres til Heimevernet

Bemanningssituasjonen i Finnmark heimevernsdistrikt 17 har i lang tid vært alt for lav og distriktet mangler soldater med lokal tilhørighet. Nå har de fleste ungdommer som er født i 2000 fra Finnmark blitt innkalt til sesjon. Allerede 3. juli, begynte tjenesten for 43 av av dem. Etter gjennomført førstegangstjeneste overføres de direkte til HV-17s områdestruktur og skal bekle tjenestestillinger som i dag står ubemannet.

 – Soldatene skal gjennom grunnleggende soldatutdanning. De skal lære militære disipliner og enkeltmannsferdigheter. Målet er at de skal ha det bra og at de skal sitte igjen med en positiv erfaring som de kommer til å huske for livet, sier løytnant Linn Nordhagen som er troppssjef for de ferske soldatene.

Store forventninger

– Jeg syntes det er bra at det på høyeste nivå i Forsvaret blir lagt merke til at vi trenger flere folk i styrkestrukturen og at det blir gjort tiltak, forteller løytnant Nordhagen som har jobbet på GP i sju år og selv sett hvor viktig det er å få tildelt flere soldater til distriktet.

– Jeg har store forventninger. Så langt ser det ut som om vi har en gjeng motivere ungdommer. De skal få en grunnleggende soldatutdanning på lik linje med alle andre som gjennomfører førstegangstjeneste i Forsvaret. De skal i tillegg få en mer fagrettet utdanning mot HV-17 sitt behov. Når de dimitterer sitter vi igjen med godt utdanna og motiverte soldater som er klar for å gå ut i sine områder, forteller sjef for HV-17, oberstløytnant Stein Høye.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2374_finnmarksungdomtilegkarriere_2251_førstegangstjeneste1/førstegangstjeneste/media/PubImages/KP4_leirvakt3.jpgFørstegangstjenesteaktuelt_2374_finnmarksungdomtileghttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7399


Publisert 5. juli 2019 11:47.