aktuelt_2425_firenyegeneralmajoreaktuelt_2425_firenyegeneralmajorehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20464Elisabeth Gifstad Michelsen blir sjef Heimevernet. Foto: Karoline Lillemo / Forsvaret /media/PubImages/20190809KL__O3A1164.jpg

Fire nye generalmajorer

Kongen i statsråd har i dag utnevnt fire generalmajorer som blir nye sjefer i Forsvaret, herunder ny sjef Heimevernet og Forsvarets høgskole.

​Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Henning-André Frantzen blir sjef og rektor ved Forsvarets høgskole, Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben og Trond Kotte blir sjef for økonomiavdelingen i Forsvarsstaben.

Fra øverst til venstre. Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Henning-André Frantzen blir rektor for Forsvarets høgskole, Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben og Trond Kotte blir sjef for økonomiavdelingen i Forsvarsstaben. Foto: Forsvaret

Ny sjef for Heimevernet

Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen har variert erfaring fra Hæren. Hun fungerer i stillingen som sjef for Heimevernet i dag. Michelsen har erfaring både fra internasjonale operasjoner og fra stillinger på fellesoperativt og strategisk nivå. Hun har høyere militær utdanning fra US Army War College. I tillegg er hun maskiningeniør og har mastergrad innen strategisk ledelse og økonomi.

Ny SJEF OG rektor ved Forsvarets høgskole

Generalmajor Henning-André Frantzen har bred bakgrunn fra Hæren, fra sentrale stillinger i utdanningssystemet og på strategisk nivå i Forsvarsdepartementet. I tillegg til militær utdanning og erfaring, har han en solid akademisk bakgrunn, blant annet en PhD fra Kings College i London.

Ny sjef Forsvarsstaben planavdelingen

Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde har bred og variert operativ bakgrunn fra Hæren i sentrale lederstillinger. Hun har også erfaring fra internasjonale operasjoner og tjeneste fra strategisk nivå i Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Gjerde har høyere militær utdanning på flere nivå fra US Army og sivil utdanning på cand.polit nivå.

Ny sjef Forsvarsstaben økonomiavdelingen

Generalmajor Trond Kotte har variert bakgrunn fra blant annet Luftforsvaret og strategisk nivå i Forsvarsstaben. Han har militær stabsutdanning fra Royal College of Defence i London og en Master of business and administration fra Norges handelshøyskole.

Publisert 11. oktober 2019 12:42.. Sist oppdatert 11. oktober 2019 14:41.