aktuelt_2208_forskyvningitidsplanaktuelt_2208_forskyvningitidsplanhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18351/media/PubImages/DSC_2431.jpg

Forskyvning i tidsplanen for heving av KNM «Helge Ingstad»

Heving og transport av KNM «Helge Ingstad»  er en krevende og kompleks maritim operasjon. Det viktigste under hele operasjonen er at det skal være trygt og sikkert for alle involverte parter. Våre ansatte, samarbeidspartnere og underleverandører arbeider under svært krevende forhold og Forsvarsmateriell setter alltid sikkerheten først.

 Væromslaget de siste dagene har vært en medvirkende årsak til en forskyvning i tidsplanen for heving og transport av fartøyet. Forsvarsmateriell  har måttet stanse operasjonen over flere dager for å ivareta sikkerheten. Andre årsaker er det tidkrevende arbeidet med ytterligere sikring av fartøyet, tømming av drivstoff,  organisering og koordinering av dykkeoperasjonene, fjerning av missiler, strekking av forhalere og andre komplekse arbeidsoppgaver. Dette har ført til at tidligste tidspunkt for  hevingen av KNM «Helge Ingstad» nå anslås å være 25. desember.   

 – Basert på nåværende hevingsplan og kontrakt med BOA  frigis kranlekteren Gulliver fredag 7. desember og drar til et annet forpliktet engasjement i Tyskland. Dette ble endelig avklart i går, sier sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter flaggkommandør Thomas Wedervang. 

Kranlekteren Rambiz fortsetter arbeidet med å forberede hevingen og transporten av KNM «Helge Ingstad». Hvis været tillater det skal Rambiz mot slutten av uken fortsette å trekke løftekjettingene som skal på plass rundt fartøyet.  Ved behov vil også Rambiz ytterlige sikre fartøyet.

 – Gulliver returnerer etter planen rett før jul. Det er imidlertid alltid forbehold i slike komplekse operasjoner, og tidspunktene må ses på som retningsgivende, forklarer Wedervang.
 
Forberedelsene som er gjort mens Gulliver har vært på Hanøytangen har vært helt nødvendige og danner et godt grunnlag for rask igangsettelse av hevingsoperasjonen i romjulen.

 – Sjøforsvaret har tillit til at Forsvarsmateriell vil gjennomføre  heving og transportering av KNM Helge Ingstad på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, sier sjef for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

 – Det er en klar bekymring  for Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret at  KNM «Helge Ingstad» kan skli videre ut på dypere vann. Vår bekymring vil vedvare helt til fartøyet er hevet og kommet til Haakonsvern orlogstasjon, understreker sjef for Forsvarsmateriell maritime kapasiteter flaggkommandør Thomas Wedervang.

Hevingen antas i et slikt tilfelle å bli skjøvet i tid  fordi ytterlig tid til planlegging må påregnes.

Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret har ingen kommentarer utover dette.
Publisert 5. desember 2018 12:09.. Sist oppdatert 5. desember 2018 13:40.