Forsvarer hjemmet sitt

Lokale unge håndplukkes nå for å styrke forsvaret av Finnmark. Heimevernet startet nylig en egen seks måneders førstegangstjeneste i nord.

​– Det er her jeg har vokst opp. Det er dette området jeg har gode minner fra og hvor familien min bor. Derfor føles det ekstra viktig å være med på å forsvare akkurat dette området, sier Sara Ravdna Anti (19).

Hun kommer fra Karasjok og er nettopp ferdig med videregående. Nå lærer hun å bli soldat ved Garnisonen i Porsanger (GP) i Finnmark.

– Det kjennes ekstra viktig når du skal forsvare naboene dine, venner og familie, i et område du kjenner godt.

I høst var hun en av de som ble trukket ut til å være med på prøveprosjektet, som skal sikre flere Heimevernssoldater med lokal tilhørighet i nord.

 

 

aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsittaktuelt_2464_forsvarerhjemmetsitthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20825Sara Ravdna Anti (19) er en del av Heimevernets nye ordning med førstegangstjeneste i nord.Foto: Jakob Østheim/Forsvaret./media/PubImages/20191029JØ_7752.jpg


Pilotprosjekt

Ordningen er et pilotprosjekt hvor Heimevernet, i samarbeid med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS), selekterer personell fra områder i Finnmark der behovet er størst. 

Det er opprettet en egen rekruttskole ved Garnisonen i Porsanger, hvor soldatene først gjennomfører seks måneders førstegangstjeneste og deretter overføres rett videre til Heimevernets HV-17 sin områdestruktur for å bekle tjenestestillinger som i dag står ubemannet. For Anti sin del betyr det at hun etter seks måneder er fullverdig HV-soldat i områdestrukturen til Karasjok.

–Jeg trives godt og har lyst til å ta en videre utdannelse i Forsvaret. Mitt neste mål er å bli instruktør, sier Anti.

Distriktet har i samarbeid med Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) utarbeidet et utdanningsprogram som er todelt; først grunnleggende soldatutdanning og deretter fagutdanning basert på behovet i Finnmark. Heimevernssoldatene ved GP har blant annet tilgang på Halkavarre skytefelt, Norges største skyte- og øvingsfelt. De får også muligheten til å trene sammen med- og i et miljø hvor Hæren nå styrkes, blant annet med den nyopprettede Kavalerieskadronen.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsittaktuelt_2011_viktigsatsinginord/aktuelt/viktig-satsing-i-nord/media/PubImages/1kHVBS_030616_Brohaugfoto_274.jpgViktig satsing i nord– Opprettelsen av Finnmark landforsvar er en viktig og riktig satsing på forsvaret av vår nordligste landsdel, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under sin inspeksjon av Heimevernet i HV-17. aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsitthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7650


Forsvarer sine egne

Bemanningssituasjonen for Finnmark Heimevernsdistrikt 17 (HV-17) har i lang tid vært negativ, gjennom en reduksjon på cirka 100 soldater hvert år. Det medfører at spesielt styrkestrukturen i HV-17 mangler soldater med lokal tilhørighet.

Den nye ordningen skal sikre at Heimevernet også i fremtiden er en aktuell og troverdig beredskapsorganisasjon i hele landet, bestående av lokale kvinner og menn som verner om egne heimtrakter. 

Ekstra motivasjon

For Anti er den lokale tilhørigheten en motivasjonsfaktor.

–Det er klart det kjennes ekstra viktig når det du skal forsvare er naboene dine, lokalbutikken og venner og familie, i et område du kjenner godt. 

– Vi blir godt kjent og ler mye sammen. I tillegg har jeg lært veldig mye på kort tid.

Sammen med om lag 40 andre er Anti en del av den nye rekruttskolen på GP. Hun trekker fram det gode miljøet som en stor trivselsfaktor.

– Vi blir godt kjent og ler mye sammen. I tillegg har jeg lært veldig mye på kort tid. Mye av det vi lærer er nyttig kunnskap ellers i livet også. Som sanitetskunnskap eller hva man skal gjøre hvis noe går galt.

 Les mer

 

 

aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsittaktuelt_2327_slikblirfinnmarkland/aktuelt/slik-blir-finnmark-landforsvar/media/PubImages/20190412FR_-2082.jpgNye Finnmark landforsvar: Slik blir styrkingen i nord150 nye soldater er allerede på plass i Finnmark. Over de neste årene skal nordområdene styrkes med flere hundre hærsoldater.aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsitthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7651

 Les også

 

 

aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsittaktuelt_2374_finnmarksungdomtileg/aktuelt/finnmarksungdom-til-egen-forstegangstjeneste/media/PubImages/20190704SS__MG_01546.jpgFinnmarksungdom med egen førstegangstjenesteDenne uka startet Heimevernet førstegangstjeneste for 43 ungdommer ved Porsangmoen i Finnmark. 26 gutter og 17 jenter skal gjennomføre seks måneders tjeneste.aktuelt_2464_forsvarerhjemmetsitthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7655


Publisert 22. november 2019 14:36. | Sist oppdatert 25. november 2019 14:46.