aktuelt_2002_forsvaretharfaattnybaktuelt_2002_forsvaretharfaattnybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13388/media/PubImages/020717_VBT_0137.jpg

Forsvaret har fått ny befalsskole

Med innføring av spesialister har Forsvaret tilpasset utdanningssystemet. Men målet er fortsatt det samme: Her skal du få Norges beste lederutdanning.

Nylig returnerte kommandørkaptein Gro Thrane Øen etter tre år ved NATO-hovedkvarteret i Norfolk i Virginia. Da hun kom tilbake, ble hun spurt om hun kunne tenke seg å lede arbeidet med å opprette Forsvarets nye befalsskole. En jobb hun takket ja til umiddelbart. 

– Det er utrolig artig å få være med å skape framtidens befalsskole. Det er krevende, og mange hensyn skal tas, men målet er at denne skolen, sammen med de øvrige utdanningene i Forsvaret, skal gi oss bedre offiserer og spesialister, sier Øen. 

Det legges vekt på lederskap, profesjon, operasjoner, instruksjon og militær idrett og trening, ikke grunnleggende opplæring og øving.  
 – Gro Thrane Øen

Den store forskjellen fra slik Forsvarets personell ble utdannet tidligere, er at det nå skilles mellom offiserer og spesialister. Offiserene utdannes ved Forsvarets høgskole og tar en bachelorgrad. Som tidligere kan man søke seg direkte til bachelorutdanning etter videregående. Forskjellen er at deler av utdanningen gis i fellesskap for de ulike forsvarsgrenene. Spesialistene rekrutteres etter endt førstegangstjeneste og skal utgjøre majoriteten av de militære stillingene i framtiden. 

 

 

aktuelt_2002_forsvaretharfaattnybaktuelt_2002_forsvaretharfaattnybhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=13389Gro Thrane Øen. Foto: Christian Nørstebø / Forsvaret/media/PubImages/20180228_CN_007.jpg

– Dette er ikke noe nytt. Alle allierte vi samarbeider tett med, har hatt en slik ordning lenge, og nå har også det norske forsvaret innført en slik ordning, forklarer Øen. 

– Befalsskolen blir like viktig. Forskjellen er at de nye befalselevene skal gjennomføre både førstegangstjeneste og forskjellig utdanning i grenene, før de kan gå befalsskolen. Mange vil også være veldig erfarne grenaderer og konstabler. Dette er bygget over den samme lesten som de grunnleggende befalskursene for vervet personell. Det er velprøvd, det virker, og det gir mer erfarne spesialister, forklarer Øen. 

Den nye befalsskolen skal ligge på Sessvollmoen ved Gardermoen og vil vare i tolv uker.
– Man må ha militær erfaring for å gå den nye befalsskolen. Derfor legges det vekt på lederskap, profesjon, operasjoner, instruksjon og militær idrett og trening, ikke grunnleggende opplæring og øving, forklarer Øen. 

– Hvis man skal avansere videre som spesialist etter dette, må man gjennom videregående befalsutdanning. Her vil vi benytte kompetansen på tvers av hele den nye høgskolen. Slik sikrer vi at spesialistene hele tiden har en felles plattform på hvert nivå i tillegg til fagutdanningen de får i egen forsvarsgren, forklarer Øen. 

Foto: Christian Nørstebø og Victoria Thorbjørnsen / Forsvaret

Publisert 12. april 2018 09:42.. Sist oppdatert 12. april 2018 09:48.