Forsvaret er parat til å hjelpe

Skulle sivilsamfunnet få behov for ekstra hjelp i forbindelse med koronautbruddet, står Forsvaret klar til å bistå.

​Forsvaret avslutter nå øvelse Cold Response i Nord-Norge, og det frigir ressurser og personell. Dersom sivile myndigheter ber om det, er Forsvaret forberedt på å bidra.

Helsedirektoratet og Forsvaret har jobbet tett sammen i mange år. Siden 2011 har en egen avtale sikret et effektivt samarbeid og gjensidig støtte om det skulle bli nødvendig.

Til nå har Forsvarets sanitet støttet Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage – et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand.

 Les mer om ‭[2]‬

 

 

aktuelt_2543_forsvaretkanbistaasipresse_1013_statuskoronavirusetf/pressesider/status-koronaviruset-for-forsvaret/media/PubImages/20200324tk_I9008%20(1).jpgKoronaviruset og ForsvaretHer finner du informasjon om Forsvarets aktivitet og tiltak under koronavirusutbruddet. Siden oppdateres fortløpende.aktuelt_2543_forsvaretkanbistaasihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7986


Og Forsvaret kan bidra med mer:

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.


Forsvaret kan også utløse avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling. Og vi kan etablere lette feltsykehus og legekontor.

– Vi har også mulighet for helikopterevakuering og lufttransport med Hercules, for eksempel transport av hjertepasienter, sier generalløytnant Jakobsen.

Forsvarets personell har også god kompetanse innen organisering, logistikkplanlegging vakthold, og Forsvaret kan bistå med dette om vi blir bedt om det.

– Det er dette vi nå må være forberedt på, og det er derfor vi har avsluttet øvelse Cold Response, sier Jakobsen.


 Les mer om ‭[1]‬

 

 

aktuelt_2543_forsvaretkanbistaasiforsvaret_44_coldresponse/coldresponse/media/PubImages/20160204WS-1.jpgCold Response 2020I mars 2020 gjennomførte Forsvaret deler av øvelsen Cold Response sammen med allierte og partnere. Øvelsen gikk inn i avslutningsfasen tidligere enn planlagt grunnet koronaviruset. aktuelt_2543_forsvaretkanbistaasihttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7974

Publisert 12. mars 2020 13:57. | Sist oppdatert 12. mars 2020 18:29.