aktuelt_2289_forsvaretmastyrkesfoaktuelt_2289_forsvaretmastyrkesfohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=19173/media/PubImages/AA_CR16_010316_8_2.jpg

– Forsvaret må styrkes for å være troverdig

– Forsvaret må styrkes for å kunne løse sin hovedoppgave: Å utgjøre en troverdig terskel og holde ut til alliert forsterkning er på plass, sier sjef Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen.

I sin tale i Oslo Militære Samfund trakk sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som har ansvaret for å koordinere operasjoner og overvåke situasjonsbildet rundt Norge, frem en del utfordringer.

Les hele talen her (PDF).

Særlig var han tydelig på de utfordringene Forsvaret står overfor: Å ha et troverdig forsvar av Norge, samtidig som vi skal støtte NATO og FN internasjonalt. I dagens situasjon mener han det ikke er mulig å løse dette troverdig.

Trenger mer for å bli troverdige

Jakobsen er, i likhet med forsvarssjefen, tydelig på at særlig Hæren og Sjøforsvaret må styrkes.

– Hærens størrelse er under et kritisk nivå. Antallet kampavdelinger er for lavt til å utgjøre en troverdig nasjonal terskel, noe som forsterkes ytterligere ved at vi har internasjonale forpliktelser som krever ressurser til utlandet.

Også Sjøforsvaret trenger å styrkes.

– Størsteparten av vårt ansvarsområde er hav. Derfor må det vies oppmerksomhet til Marinen og Kystvakten. Eksisterende struktur må bli mer robust. Vi trenger to ubåter til og Kystvakten trenger helikopterberedskap, fremhever han.

Sikkerhetssituasjonen forverret

Jakobsen peker på en forverret sikkerhetssituasjon rundt Norge, som hovedårsaken til at Forsvaret nå anses som for lite.

– Russland har modernisert sitt forsvar og konsekvensene er merkbare for oss, forteller generalløytnant Rune Jakobsen.

– Vi ser endrede operasjonsmønstre, de speiler våre øvelser og rykker tettere på våre områder. De bruker også militæret til å sende politiske signaler. Sammenfattet kan vi si at det har blitt mer av det meste i nord, forklarer sjef FOH.

– Norge er NATO i nord

Jakobsen peker på at tre ord rammer inn operasjonene Forsvaret driver med hver dag: NATO, Norge og nord. Og dette forplikter.

– Selv om NATO alltid vil være en viktig forutsetning for Norges sikkerhet, plikter vi å ha et robust forsvar selv også, i dag mangler Forsvaret altså bredde, dybde og utholdenhet for å gi en nødvendig troverdighet.

Jakobsen mener den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret har en god retning, men understreker at det at Forsvarets volum er for lite, den interne ubalanse for stor og fremdriften for langsom.

– Med et endret sikkerhetspolitisk bakteppe, og økte forventninger til reaksjonstid og operativitet fra Forsvaret, er tiden inne for å gjøre noen djerve prioriteringer mener han.

Publisert 8. april 2019 18:45..