aktuelt_2631_forsvaretmedrekordopaktuelt_2631_forsvaretmedrekordophttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=22604/media/PubImages/_Y1A6998.jpg

Tilliten til Forsvaret har aldri vært bedre

Nesten 7 av 10 nordmenn har nå et meget godt eller ganske godt inntrykk av Forsvaret, viser innbyggerundersøkelsen for 2020. Dette er rekordhøye tall.

Årets innbyggerundersøkelse ble gjennomført i mai 2020 og viser at Forsvarets omdømme øker betraktelig. Totalt har 68 prosent av befolkningen nå et godt inntrykk av Forsvaret. Også synet på hvor godt Forsvaret løser sine oppgaver, er rekordhøyt.

– Det er svært gledelig at befolkningens støtte til Forsvaret øker så kraftig. Det samme gjelder inntrykket av den norske soldaten, som stabilt har vært høyt gjennom mange år. Jeg tilskriver dette først og fremst til Forsvarets ansatte som legger ned en formidabel innsats det står respekt av, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Troen på den norske soldaten er svært stor: 80 prosent av befolkningen mener norske soldater gjør en god innsats både i Norge og i internasjonale operasjoner. Og 78 prosent av befolkningen støtter dagens vernepliktsordning som likestiller kvinner og menn.

Alle piler peker oppover

Forsvaret har gjennomført innbyggerundersøkelser siden 2011, og følger godt med på opp- og nedganger i Forsvarets omdømme.

Omdømmet de første fem årene holdt seg stabilt på rundt 64 prosent godt inntrykk, men lå i 2016 nede på 52 prosent etter diskusjoner i offentligheten rundt hvorvidt Forsvaret var i stand til å løse oppgavene sine på grunn av underfinansiering og underbemanning. I 2019 nådde målingene enda et bunnpunkt etter forliset av fregatten KNM «Helge Ingstad». Men det siste året har altså pilene pekt i kun én retning.

– Trenden er helt tydelig på alle områder vi stiller spørsmål, sier Torunn Sæth, leder for analyseavdelingen i Forsvarets mediesenter.

– Både interessen for Forsvaret, troen på Forsvarets evne til å løse oppgavene sine, synet på Forsvaret som en kompetent organisasjon og synet på Forsvaret som en attraktiv og likestilt arbeidsplass stiger kraftig i år.


Flere husker positive mediesaker

Hvilket inntrykk befolkningen har av Forsvaret totalt sett, er svært avhengig av inntrykket av Forsvarets verdier, oppgavehåndtering og inntrykket av forsvarsgrenene og soldatene.

Det store flertallet av befolkningen gjør seg opp en mening om Forsvaret basert på omtale i media, og for første gang ser vi i 2020 at det er flere av de spurte som husker positive mediesaker enn de som husker negative mediesaker.

– Det gode resultatet er trolig sammensatt av flere faktorer. Fravær av negative mediesaker spiller inn, en god koronahåndtering og et systematisk og godt kommunikasjonsarbeid er viktig. I tillegg har Forsvaret svært mange gode og viktige ambassadører i de vernepliktige og ansatte, oppsummerer Sæth.

 

 

Fakta om innbyggerundersøkelsenFakta om innbyggerundersøkelsen<p>​Forsvarets innbyggerundersøkelse er en årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens syn på Forsvaret. Undersøkelsen har blitt gjennomført siden 2011, først av Ipsos MMI, og fra 2016 av Kantar. <br>Undersøkelsen for 2020 ble sendt ut 30. april, og avsluttet 1. juni. Totalt 4036 mennesker i et representativt utvalg av befolkningen hadde da svart.  <br></p>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=98


Publisert 3. juli 2020 12:36.. Sist oppdatert 3. juli 2020 13:10.