IMG_5863kopiIMG_5863kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_5863kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2927Major Svein Erik Vangen smiler bredt under paraden. Han var den største pådriveren for å få på plass en egen stand fra Forsvaret i årets Pride Park. Major Svein Erik Vangen smiles during the parade. For years, he has been the link between the Armed Forces and Oslo Price. Photo: Stian Ødegaard
IMG_6189kopiIMG_6189kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6189kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2917Proud and happy participants in this year's gay parade in Oslo.
IMG_6352kopiIMG_6352kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6352kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2925Flysoldat Jostein Murud Gahre forteller at han møter svært lite fordommer som homofil i førstegangstjenesten. Han var blant soldatene som deltok i Oslo Pride.Air Force Soldier Jostein Murud Gahre has met very little prejudice in the military, especially among fellow soldiers in military service.
IMG_6204v3IMG_6204v3http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6204v3.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2926Personnel from the Armed Forces took part in the gay parade in Oslo.
IMG_6214kopiIMG_6214kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6214kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2924Personnel from the Norwegian Armed Forces have taken part in the parade for several years, and this year was no exception.
IMG_6138kopiIMG_6138kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6138kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2923
IMG_6052kopiIMG_6052kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6052kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2922
IMG_6045kopiIMG_6045kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_6045kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2921
IMG_5797koipIMG_5797koiphttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_5797koip.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2920
IMG_5521kopiIMG_5521kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_5521kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2919
IMG_5519kopiIMG_5519kopihttp://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_5519kopi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2918

Forsvaret stilte stolt i Pride-paraden

Personell fra alle forsvarsgrener stilte uniformert i årets Oslo Pride-parade. I år hadde Forsvaret også en egen stand i Pride Park.

​​Oslo Pride har etter en årrekke blitt tradisjon i hovedstaden. Hensikten med arrangementet er blant annet å sette lys på likeverd for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Det handler om frihet, stolthet og kjærlighet. Forsvaret har et slagord som lyder som følger: «For alt vi har. Og alt vi er». Det innebærer mangfold og like muligheter, uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion, kjønn og ikke minst legning. I Forsvaret finnes det ikke plass til diskriminering.


Egen stand

Major Svein Erik Vangen har vært blant de største pådriverne for at Forsvaret i år for første gang fikk sin egen stand i årets Pride Park. Der kunne besøkende komme innom og snakke med Forsvarets personell om alt en måtte lure på.

– Jeg har brukt en del tid på å skape forståelse hos sjefer i systemet på hvorfor dette er viktig, men stort sett alle er positive når de skjønner hva det dreier seg om. Det er viktig at Forsvaret deltar i Oslo Pride, fordi vi må synliggjøre at vi er for og helt avhengig av mangfold i alle former. Vi sto der ikke primært for å rekruttere, men for å vise støtte og at Forsvaret ønsker mangfold også i egne rekker. Vi fikk bare positive tilbakemeldinger om at vi sto der, sier Vangen, som selv er åpent homofil.


Paradebegeistring

Under den storslåtte paraden lørdag formiddag deltok godt over 25.000 personer fra ulike organisasjoner, med over 100.000 tilskuere. Det er ny rekord. Blant deltakerne var rundt 25 personer fra alle forsvarsgrener, både menige og offiserer, heterofile og homofile, i uniform med egen banner og bil. I tillegg deltok flere sivile ansatte. Da Forsvaret dukket opp i paraden uttrykte tilskuerne stor begeistring med mye jubel.

– Jeg tror noen ble positivt overrasket over vår deltakelse, men jeg tror også de fleste syntes det var på sin plass at vi viste vår støtte, på lik linje med politiet og andre offentlige etater, mener Vangen.

Målbevisste kvinner på banen

Korporal Marie Flemmen Hellsaa, landstillitsvalgt i Tillitsmannsordningen (TMO), og fenrik Hanna Sesselja Mikalsen, styremedlem i Nettverk for kvinnelig befal (NvKB), har også vært svært sentrale Forsvarets Pride-deltakelse.

– I fjor var jeg og major Vangen representanter for det norske forsvaret i Stockholm Pride. Der gikk vi sammen med både den svenske forsvarssjefen og forsvarsministeren. Det inspirerte i stor grad til arbeidet med årets deltakelse her i Oslo, sier Hellsaa, som blant annet jobber for økt inkludering av mangfold i Forsvaret, spesielt opp mot vernepliktige.

Mikalsen har de siste fem årene vært en stor pådriver og organisator for Forsvarets deltakelse. Hun har gjennom sitt verv i NvKB jobbet med mangfoldskoordinatoren i Forsvaret de siste to årene. Hun og Vangen fikk i år gjennomslag for egen stand, noe som blir et fast bidrag i årene fremover.

– Vi er flere ansatte i Forsvaret som de siste årene har tatt på seg et personlig ansvar for å fronte Forsvaret i Paraden, og det føles godt at Forsvaret nå er klare for å ta dette ansvaret selv. Det betyr så mye for mange, både i og uten uniform. Det handler om å markere at Forsvaret faktisk er for alt vi har, og alt vi er, sier Mikalsen godt fornøyd.


Trives som homofil i førstegangstjenesten

Flysoldat Jostein Murud Gahre er inne til førstegangstjeneste, og deltok stolt i paraden. I starten av tjenesten var han usikker på hvordan det ville bli å være homofil i Forsvaret.

– Jeg opplever svært lite fordommer i Forsvaret, spesielt blant medsoldater i førstegangstjenesten. På rekrutten fikk vi tidlig opplæring i etikk og holdninger, og det var fint at likestilling ble satt på agendaen allerede da. I paraden ble vi mottatt med mye applaus, og det var stas å bære bannerfanen en stund, sier Gahre.


Fast deltakelse i årene fremover

Vangen er svært fornøyd med årets deltakelse, og håper det kan være et godt eksempel til etterfølge.

– Responsen vi har fått er overveldende og fantastisk. Det overgikk mine forventninger, og bekrefter mine antagelser om hvor viktig dette er for Forsvarets omdømme og for befolkningens forståelse av Forsvaret, sier majoren.

De siste fem årene har Forsvarets deltakelse i Oslo Pride vært frivillig og stort sett dugnadsbasert. Fra og med neste år skal Forsvarets mediesenter organisere deltakelsen, både tilstedeværelse i paraden og stand i parken i årene fremover.

Publisert 29. juni 2015 15:52. av Sondre Lindhagen Nilssen og Stian Ødegaard (foto), Forsvarets mediesenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:23.