aktuelt_1779_forsvaretsegenfilosoaktuelt_1779_forsvaretsegenfilosohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=728Hun er Forsvarets egen filosofSom Forsvarets første feltlivssynshumanist har Ida Helene Henriksen måttet gå nye veier. I går ble hun seremonielt satt inn i stillingen./media/PubImages/felthumanist-topp.jpg

​Tekst: Anders Fjellestad     Foto: Helge Hopen

«Så, ka e' det du egentlig trur på?»

Det barduse spørsmålet kom fra en heimevernssoldat i frisk og velkjent finnmarkstil, og det var rettet mot Forsvarets nyansatte feltlivssynshumanist Ida Helene Henriksen (35). Lett og humoristisk svarte Henriksen tilbake: «Jeg tror nå på menneskene og naturen».

Heimevernssoldaten stilte et spørsmål mange nok stiller seg. For der feltprestene har Gud, og feltimamen Allah, er det liksom ingenting for en felthumanist. Men det er slett ikke riktig.

– Jeg tror på mennesket, menneskets evne til å handle godt og moralsk, tenke kritisk, til å ta ansvar og kultivere evnen til å bry seg om andre, sier orlogskaptein Henriksen.

Imponert av omsorgen

Det er store og filosofiske tanker, men så er felthumanisten også utdannet filosof fra Universitet i Oslo. Og i Forsvaret får hun bryne seg på akkurat slike tanker og spørsmål.

Feltlivssynshumanist Ida Helene Henriksen. Foto: Helge Hopen– Her får jeg virkelig være filosof. I Forsvaret finnes noen av de største etiske spørsmålene, som legitim bruk av makt, det å ta liv og det å risikere sitt eget liv. Det er der etikken og moralen skal handle, og jeg ønsker å være med på å få denne etikken drillet inn i soldatene fra de kommer inn på innrykk, sier Ida Helene Henriksen.

1. februar i år hadde hun sin første arbeidsdag i Forsvaret, og 15. juni ble hun innsatt som felthumanist under en seremoni på Ørland. Hun hadde ingen erfaring fra Forsvaret tidligere, så det har vært en bratt læringskurve de siste månedene. Men jobben har også bydd på mange spennende møter, og da ikke bare freske finnmarkinger.

– Du kommer inn i et godt etablert system, et system med mye profesjonalitet, utrolig mye dyktige folk og høy kompetanse. Og folk forteller hele tiden historier og erfaringer. Det har endret min forståelse av Forsvaret. Jeg har blitt veldig positivt overrasket over fokuset på omsorg. Hele tiden hører jeg setningen «løs oppdraget og ta vare på dine menn og kvinner», sier hun fortsetter:

– Jeg møter både offiserer, befaler, befalselever og vernepliktige. Overalt står dette med makkersamarbeid, omsorg og ivaretakelse så sentralt, og det vektlegges også i lederutdanningene. Forsvaret har blitt litt «mykere» for meg. Det er fremdeles mannsdominert og mye maskulinitet, men jeg ser at ting er annerledes, og at Forsvaret er i utvikling.

Jeg vet at det finnes militære sjefer rundt om som ikke skjønner vitsen med en felthumanist.

Møter tradisjoner

Ansettelsen av en felthumanist har vært en modningsprosess innad i Feltprestkorpset og resten av Forsvaret. Etter et toårig prosjekt vedtok Forsvaret i fjor å ansette en feltimam og en felthumanist. Avgjørelsen skapte murring i en tradisjonsbunden organisasjon, der uttrykk som «Gud befare Kongen og fedrelandet!» fremdeles er i bruk.

– Jeg vet at det finnes militære sjefer rundt om som ikke skjønner vitsen med en felthumanist, men jeg mener Forsvaret trenger en felthumanist for at også ikke-kristne også skal få betjening. Det Forsvaret nå gjør, er å ta på alvor det mangfoldet som er i samfunnet vårt. Samfunnet er mye mer sammensatt enn da Feltprestkorpset ble etablert i 1953, og med en humanist blir den totale ivaretakelsen av soldatene bedre, sier hun.

Henriksen har brukt sine første forsvarsmåneder på å reise rundt og møte soldater og ansatte – rett og slett for å kartlegge og sondere. Hele veien har hun blitt tatt svært godt imot.

– Det er mange som forteller meg at de ønsker dette, og som er glade for at Forsvaret utvider tilbudet, sier felthumanisten.

Saken fortsetter under bildet.

 

 

aktuelt_1779_forsvaretsegenfilosoaktuelt_1779_forsvaretsegenfilosohttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=729Henriksen i samtale med feltimam major Najeeb ur Rehman Naz og feltprost og brigader Alf Petter Hagesæther. Foto: Helge Hopen, Forsvaret/media/PubImages/ORL170614hh_021.jpg


Stadig blir hun også kontaktet både på telefon og ute på besøk av folk som lurer på ting, eller som bare ønsker å prate. Det kan være noen som ønsker å gjennomføre et humanistisk militært bryllup. Og det kan være ikke-troende som ønsker å fortelle at de ikke alltid blir forstått.

– Jeg opplever at det er veldig ønsket med større mangfold, og at mange føler seg bedre ivaretatt, sier hun.

– Hvordan har du blitt mottatt av Feltprestkorpset? Du er jo en «konkurrent»?

– De har tatt meg veldig godt imot. Jeg vet at det har vært en modningsprosess, og at mange der har vært litt urolige for endringene. Men det handler om at en ikke vet hva man går til. Det er klart det er noen prinsipielle spørsmål som er utfordrende, men vi samarbeider godt, og kollegaene mine gir meg mye støtte.

I Forsvaret finnes noen av de største etiske spørsmålene, som legitim bruk av makt, det å ta liv og å risikere sitt eget liv.

Samtalepartner og støtte

Men skal hun egentlig gjøre i stillingen som felthumanist? Det korte svaret er å ivareta behovene til ikke-religiøse i Forsvaret.

– Overordnet så er det å styrke og støtte det menneskelige, basert i humanistiske verdier og menneskeverd. Tro- og livssynstjenesten er der til soldatens beste. Vårt oppdrag er ivaretakelse av soldaten i all sin kompleksitet, i fredstid, krise og krig, sier hun.

I tillegg til etikkundervisning skal hun bidra som samtalepartner, gjennomføre seremonier og markeringer, for eksempel ved båremottak for falne soldater. Hun blir også rådgiver for militære sjefer i etiske, kulturelle og livssynsspørsmål.

Med jobben fulgte også en uniform og en orlogskaptein-grad. I høst skal hun ta befalsutdanning.

– Det er slett ikke bare-bare å gå rett inn i uniformen. Når jeg har den på meg, tenker jeg hele tida på hvordan jeg oppfører meg, og at jeg er et eksempel for andre. Jeg vil også vise respekt for dem som har brukt mange år av livene sine med å jobbe seg oppover i Forsvaret, sier hun legger til:

– Derfor har jeg gruet meg litt for å dra ut i Forsvaret i uniform, men nå begynner jeg å bli vant til å gå uniformen, sier Norges første felthumanist.

Fakta

Hvem: Orlogskaptein Ida Helene Henriksen (35)
Hva:
Forsvarets feltlivssynshumanist
Bosted:
Oslo
Sivil status:
samboer, ett barn, to katter
Utdanning:
Master i filosofi ved Universitetet i Oslo, religionsstudier, statsvitenskap. Toårig videreutdanning i filosofisk praksis.
Erfaring:
Moralfilosofi, eksistensialisme og feministisk etikk. Filosofisk sjelesorg der en tar opp spørsmål om etikk og eksistensialisme. Tidligere rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet innen spørsmål om likestilling, inkludering og menneskerettigheter. Har drevet yogastudio i Oslo.

 

 

Felthumanist og feltimamFelthumanist og feltimam<ul><li>Ett​​er et toårig prosjekt kartla Feltprestkorpset Forsvarets behov for en feltimam og felthumanist. Høsten 2016 konkluderte korpset med at det var et behov.</li><li>Etter en utlysning ble Najeeb ur Rehman Naz ansatt som feltimam, mens Ida Helene Henriksen ble ansatt som feltlivssynshumanist. Begge startet vinteren 2017.</li><li>Norge er ett av få land med en feltlivssynshumanist, mens flere land har ansatt feltimamer i sine forsvar. Det franske forsvaret har nesten 40 feltimamer.</li><li>Feltlivssynshumanisten skal ivareta behovene til ikke-religiøse i Forsvaret.​</li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=64

Publisert 15. juni 2017 12:45.. Sist oppdatert 16. juni 2017 09:15.