Her øver de på å redde liv

Når soldater blir såret i strid, står et stort helseapparat klare til å ta imot dem.

​Sirenene uler. Inne i feltsykehuset spraker det over sambandet: «Mascal, mascal, mascal!». Det er en forkortelse for «mass casualty» – masseskade.  De sårede soldatene er på vei, nå gjør helsepersonellet seg klare til å redde dem.

Vi er på Sessvollmoen leir, like nord for Gardermoen. Her arrangerer Forsvarets sanitet øvelse Føniks, en tre uker lang repetisjonsøvelse for alt mobiliserbart helsepersonell. De skal sette opp, drifte og pakke ned feltsykehuset. Sykehuset består av 40 telt og 17 containere, og det kan bygges opp på få timer.

– Vi er nødt til å trene personell i styrkestrukturen på sykehussystemet. Det gjør at de kan fungere i en reell situasjon, sier major Hilde Enger Haugen.


Haugen er sjef for et feltsykehus med såkalt «Role 2 Enhanced»-kapasitet (se faktaboks i bunnen av artikkelen). Haugen forteller at hovedmålet med øvelsen er å kalle inn og trene styrkestrukturen på systemforståelse. Casene baserer seg også på reelle hendelser, slik at skadene og øvelsene er så realistiske som mulig.

Overrasket kirurg

Tormod Lund er innkalt til repetisjonstjeneste under øvelse Føniks. Han har tidligere gjennomført førstegangstjeneste i Telemark bataljon og var seks måneder i Afghanistan i 2010. I dag er han generell kirurg ved Aker sykehus. Under øvelsen inngår han i et av traumeteamene som kirurg og behandler både skuddskader og sprengningsskader.

– Jeg er overrasket at feltsykehuset ikke trenger mer personell enn dette for å opprettholde mottak, operasjonsstuer, sykestue og intensivavdeling. I et sivilt system ville nok dette krevd mange flere ansatte.

– Det er en effektiv måte og drive sykehus på, mener Lund.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2417_forsvaretssanitetrepfakta_66_forsvaretssanitet/fakta/organisasjon/Forsvarets-sanitet/media/PubImages/20160817_KVH_1594_02.jpgForsvarets sanitetForsvarets sanitet skal sikre at Forsvaret til en hver tid har et gjennomgående, operativt og utholdende sanitetssystem for å understøtte Forsvarets virksomhet før, under og etter operasjoner.aktuelt_2417_forsvaretssanitetrephttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7515


Første rep-øvelse på 19 år

55 personer er innkalt til øvelsen for å sette opp og bemanne feltsykehuset. Det er både helsepersonell, støttepersonell og teknisk personell, i tillegg til fast ansatte i Forsvarets sanitet. Deler av styrken skal trenes i år, mens resten trenes neste år. 

En av de innkalte sykepleierne er Signe Eivik Jakobsen fra Bodø. Hun er på repetisjonstjeneste for første gang siden hun dimitterte etter førstegangstjeneste for 19 år siden.

– Dette er interessant og lærerikt, og et avbrekk fra det daglige. Man har godt av å komme seg ut, få ny kunnskap, utfordre seg selv og treffe nye folk. Jeg tror det er sunt, sier Jakobsen.

Til daglig jobber hun som operasjonssykepleier på dagkirurgien i Porsgrunn. Å håndtere pasienter med skuddskader på et feltsykehus, er derfor veldig annerledes.

– Der jeg jobber til daglig, har vi ikke trauma. Det her er en helt annen setting, med operasjoner som haster mye mer.


Avdekker feil

Øvelsen skal gjøre feltsykehuset Role 2 Enhanced beredskapsklar til første januar 2020. Sjefen for feltsykehuset er glad for at de får trent på jobben.

– Vi oppdager alltid noen utfordringer når vi først begynner å sette folk og utstyr sammen. Har vi riktig kompetanse, nok kompetanse, tilstrekkelig materiell og prosedyrer til å kunne drifte feltsykehuset? Spør major Hilde Enger Haugen.

Hun har fått god støtte til å utvikle og bygge opp feltsykehuset. Et kollegateam fra Tyskland bidrar under øvelsen med ekspertkompetanse på ledelse og drift av feltsykehus, i tillegg til operativ erfaring. Målet er at alle skal få systemforståelse for feltsykehuset.

– Det tyske teamet har satt fingeren på de riktige tingene og bekreftet at vi har kommet veldig langt, til tross for at det finnes noen feil og mangler, forteller Haugen.

Hun understreker at dette er en øvelse hvor det er forventet at man skal gjøre funn og justeringer.

– Vi kan fortsatt videreutvikle konseptet vårt, selv om vi melder oss beredskapsklare. Vi har trent, øvet, identifisert mangler og gjort nødvendige justeringer – helt etter planen. 

Publisert 2. oktober 2019 11:13. | Sist oppdatert 16. oktober 2019 18:51.