aktuelt_2454_forsvaretssanitetsøkaktuelt_2454_forsvaretssanitetsøkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20738/media/PubImages/20190408JØ_7833.jpg

Forsvarets sanitet søker personell

Forsvarets sanitet søker personell for fast ansettelse og utenlandsoppdrag.

Forsvarets sanitet søker personell for fast ansettelse og utenlandsoppdrag.
FSAN trenger personell i sin faste personellstruktur og ønsker derfor å ansette leger og spesialsykepleiere i faste stillinger. Det er også ledige stillinger for INTOPS oppdrag med tre til seks mnd. varighet for annet personell i Kabul, Afghanistan. Utreise er i midten av mars. Oppdragets varighet er per i dag på minimum et år. 6 mnd. rotasjon på personell.

Din stilling i denne strukturen inngår i FSAN sitt ROLE 2 Feltsykehus. Feltsykehuset er en del av det operative sanitetssystemet i Forsvaret. Forsvarets kirurgiske team består av kirurg, ortoped, anestesilege, anestesisykepleier og operasjonssykepleier.

Sykehuset har også behov for andre typer helsepersonell som sykepleiere, intensivsykepleiere, radiografer, bioingeniører og farmasøyter.

For klargjøring og drift av sykehuset trengs også personellkategorier som elektrikere og mekanikere.

For informasjon om medisinske krav og fysiske tester se forsvaret.no/karriere/krav

Plettfri vandel kreves for ansettelse i Forsvaret og en må kunne sikkerhetsklareres.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til medisinsk seleksjon, fysiske tester og intervju tirsdag 10 desember på Sessvollmoen i nærheten av Gardermoen.Søknadsfrist: 1. desember 2019

 

 

aktuelt_2454_forsvaretssanitetsøkaktuelt_2454_forsvaretssanitetsøkhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20739/media/PubImages/20190409JØ_8756.jpg

Vi har behov for følgende kategorier:

  • Radiograf
  • Anestesi- og intensivsykepleier
  • Operasjonssykepleier
  • Sykepleier
  • Spesialist i Ortopedisk kirurgi
  • Spesialist i Generell kirurgi
  • Spesialist i Anestesi
  • Lege til arbeid i akuttmottak
  • Elektriker med fagbrev
  • Kjøretøy- eller industrimekaniker med fagbrev, aggregat og/eller lastebil

Sykepleiere må ha minimum 2 års klinisk erfaring.

Leger i spesialisering i generellkirurgi/anestesi med kort gjenværende tid kan også søke på stillingene.

Leger i spesialisering i akutt og mottaksmedisin eller med erfaring fra akuttmottaksarbeid oppfordres til å søke.
For alle kategorier er det ønskelig med militær erfaring.

Fysiske tester, medisinsk seleksjon og intervju planlegges gjennomført 10 desember.

For mer informasjon se forsvaret.no/fsanPublisert 11. november 2019 15:09.. Sist oppdatert 28. november 2019 13:25.