fmafmahttp://forsvaret.no/media/PubImages/fma.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4968Ny nettside for Forsvarsmateriell er på plass.

Forsvarsmateriell tar form

Arbeidet med forsvarssektorens nye etat har gått på høygir i hele høst. 1. januar går startskuddet for Forsvarsmateriell.

​​​​​​​​​​​​​​​1. januar opprettes en helt ny etat i forsvarssektoren – Forsvarsmateriell. Den visuelle profilen til Forsvarsmateriell fremhever kjernevirksomheten med å planlegge, anskaffe og forvalte materiell til Forsvaret og andre etater i sektoren.​

Regjeringen besluttet våren 2015 å opprette en egen etat som skal spesialiseres på anskaffelser av militært materiell. Nye trusler og en sikkerhetssituasjon i stadig endring gjør at forsvarssektoren kontinuerlig må tilpasses og videreutvikles.

Hurtigere mode​rnisering

– Forsvarsmateriell skal videreføre oppgavene knyttet til materiellinvesteringer, og vi har som mål å øke kvaliteten og effektiviteten i materiellprosjekter ytterligere slik at vi kan modernisere Forsvaret enda raskere, sier informasjonsdirektør i Forsvarsmateriell, Marianne Øiahals.

Øiahals kommer fra stillingen som informasjonsdirektør i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som frem til i dag har gjennomført materiellprosjekter til Forsvaret. 

Etatens logo  

– Vi skal følge den teknologiske utviklingen, samtidig som vi skal anskaffe «hyllevare» der det er hensiktsmessig. Med andre ord utnytte og videreutvikle den teknologien som allerede finnes på markedet, både det sivile og militære, da dette er kostnadsbesparende og raskere å anskaffe, sier Øiahals. 

Ny etat – ny​​​ visuell profil

Grafiker Erik Alm har i samråd med Forsvarets mediesenter og resten av kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsmateriell utviklet den visuelle profilen. Grunntanken at uttrykket skal assosieres med seriøsitet og effektivitet, handel og business. 

– På den ene siden er det viktig å etablere et visuelt skille fra Forsvaret, men på den andre siden må det være gjenkjennbart, da kjernevirksomheten til Forsvarsmateriell er rettet mot Forsvaret. I tillegg er det viktig at profilen har litt snert og ikke minst modernitet, sier grafiker i Forsvarsmateriell, Erik Alm.  

Løven på plass

Forsvarsmateriell sine viktigste eksterne målgrupper er norsk og utenlandsk industri, befolkningen generelt og sivile med høy kompetanse spesielt. I materiellprosjekter til Forsvaret jobber sivile side om side med erfarne offiserer. 

– Det må være tydelig for våre målgrupper hva Forsvarsmateriell er og gjør, og vi håper det visuelle uttrykket bygger oppunder dette. Det blir også viktig i rekrutteringsøyemed. Behovet for dyktige folk vil være betydelig i årene som kommer, sier informasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell, Simen Rudi.

Heraldikken, med den norske løve, skal symbolisere handel og leveranser. Løven holder merkurstaven, et merkantilt symbol i den ene labben, og piler og kornakser i den andre labben som symboliserer leveranser til Forsvaret. 

 

 

Fakta om ForsvarsmateriellFakta om Forsvarsmateriell<ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Regjeringen besluttet våren 2015 at Forsvarets investeringsvirksomhet skulle overføres og etableres i en egen etat direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Oppgavene knyttet til dette blir dermed overført fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til Forsvarsmateriell.  Forsvarsmateriell får som hovedoppgaver å planlegge, anskaffe og forvalte materiell til Forsvaret og andre etater under Forsvarsdepartementet. Forsvarsmateriell opprettes formelt 1. januar 2016 og skal ledes av en sivil direktør.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Forsvarsmateriell skal sørge for at alle våpenplattformer fungerer optimalt i fred, krise og krig. Forsvarsmateriell forvalter store ressurser på vegne av befolkningen, og disponerer rundt 30 prosent av Forsvarsbudsjettet. Forsvarsmateriell har til en hver til om lag 250 investeringsprosjekter og høy sivil kompetanse kombinert med tung militær erfaring legger grunnlaget for gode og effektive materiellanskaffelser. </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></li></ul>http://forsvaret.no/aktuelt_/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=17

Publisert 30. desember 2015 11:00. av Simen Rudi, Forsvarets logistikkorganisasjon. Sist oppdatert 19. september 2017 09:59.