Fra vinterøvelse til alliert oppdrag

Etter at Cold Response 2020 ble avlyst på grunn av koronaviruset endret raskt NATO-flyet E-3A AWACS planene, og bidro i stedet med å støtte NATOs luftovervåking.

– De siste ukene har vi vært på skarpt oppdrag, og bidratt til den helhetlige luftovervåkingen i nord, med base ut fra Ørland, forteller oberstløytnant Bengt Bergan, som var detasjementssjef for det mulitnasjonale crewet.

Oppdrag som erstatning for øvelse

Da koronapandemien begynte å legge restriksjoner på aktivitet i forskjellige land valgte Norge å trinnvis trappe ned omfanget av Cold Response 2020. Da dette ble kjent startet E-3A detasjementet, sammen med personellet på FOL Ørland, umiddelbart å legge planer for å sikre et ekstra lag med motstandsdyktighet til NATOs Airborne Warning and Control System (AWACS).

– Vi startet så å si umiddelbart å identifisere hva som skulle til for at vi kunne bli stående med beredskap på ubestemt tid, sier oberstløytnant Bergan. Det viste seg snart at dette var en klok og riktig avgjørelse.

Økt behov for luftromsovervåking meldte seg fort i NATOs nordområder, og krevde at E3A personellet på Ørland raskt skiftet fokus fra øvelse til reelle operasjoner. Ved å gjøre dette demonstrerte de den avgjørende rollen AWACS-en spiller i å skape en troverdig beredskap og avskrekking på vegne av NATO.

 

 

aktuelt_2573_fravinterøvelsetilalaktuelt_2573_fravinterøvelsetilalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21976/media/PubImages/ORL200325JTH2798.jpg
aktuelt_2573_fravinterøvelsetilalaktuelt_2573_fravinterøvelsetilalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21977/media/PubImages/ORL200325JTH2837.jpg
aktuelt_2573_fravinterøvelsetilalaktuelt_2573_fravinterøvelsetilalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21981/media/PubImages/ORL200325JTH2799.jpg


– Jeg er veldig stolt over den raske og effektive responsen fra personellet deployert til Ørland. De har demonstrert at vi klarer å levere avgjørende sikrings- og avskrekkingsoppgaver for NATO på kort varsel, uavhengig av COVID-19-krisen, uttalte generalmajor Jörg Lebert, Force Commander for AWACS, til NATOs Allied Air Command (NATOs allierte luftkommando).

 Ekstern lenke til NATO


Sammen med allierte kampfly

Et godt eksempel på AWACS-støtte til NATOs luftovervåking finner man den 12. mars i år. Da deltok AWACS-en i en operasjon med allierte kampfly over det nordlige Atlanterhavet. NATOs Combined Air Operation Centre (CAOC) i Uedem i Tyskland beordret da norske og britiske kampfly til å identifisere russiske fly, mens AWACS-en fra Ørland bidro med utvidet luftromsovervåking og kontrollkapabilitet.

– Helt spesifikt så viste vi frem vår kontinuerlige beredskap for luftkampstyring- og overvåkingskapabilitet uansett når og hvor det trengs. Dette er ikke bare en demonstrasjon av AWACS-styrkens fleksibilitet og beredskap, men også et utmerket eksempel på den fremragende støtten vi mottar fra alle NATO-land – og i dette tilfellet Norge, avslutter Force Commander Jörg Lebert til NATOs Allied Air Command. 

 Les mer om

 

 

aktuelt_2573_fravinterøvelsetilalkarriere_482_geilenkirchen/karriere/geilenkirchen/media/PubImages/tkawacsR4019.jpgGeilenkirchenaktuelt_2573_fravinterøvelsetilalhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=8091


AWACS i Norge

NATO Airborne Early Warning and Control Force (NAEW&CF) er et samarbeid mellom 17 ulike NATO-land, og består av to operative avdelinger med en flåte av ombygde Boeing 707, mest kjent som AWACS.

E-3A Component, som er en av de to operative avdelingene, er et samarbeid mellom 16 nasjoner hvor Norge har vært med fra starten. Avdelingen har en unik plass i militær historie fordi det er den første multinasjonale flygende avdelingen som ble etablert i NATO.

Avdelingen består av mer enn 1400 ansatte, og har til rådighet mer enn 20 multinasjonale crew, en flåte på 14 fly og opererer enten fra hovedbasen Geilenkirchen, Tyskland eller en av fire fremskutte beliggenheter.

AWACS-en er ikke en direkte del av kontroll- og varslingskjeden til Luftforsvaret, men likevel svært viktig for norsk luftromsovervåking, og tett integrert med Luftforsvaret. Flyet tilbringer omtrent 150 dager i Norge i løpet av et år.

Ved behov har de til enhver tid en fremskutt beliggenhet ved Ørland flystasjon (FOL Ørland) til rådighet. Infrastrukturen og materiell er eid og ivaretatt av NATO, mens Norge stiller med personell under ledelse av oberstløytnant Per Birger Mathisen. 132 Luftving ivaretar vertsnasjonsstøtte, slik som forpleining og brann- og havariberedskap.


Fakta

  • NATO Airborne Early Warning & Control Force (NAEW&CF) ble etablert i januar 1980 og har hovedkvarteret sitt i Geilenkirchen i Tyskland.

  • 17 NATO-land deltar i NAEW&CF-samarbeidet (Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Storbritannia, Tyrkia og USA).

  • NAEW&CF består av to separate enheter: NATO E-3A-komponenten i Geilenkirchen i Tyskland med til sammen 14 E-3A-fly, og E-3D-komponenten hos Royal Air Force (RAF) i Waddington i Storbritannia med til seks E-3D-fly bemannet kun av RAF-personell.

  • Flyene er en del av NATO Airborne Warning and Control System (AWACS). De leverer luftbåren overvåking, tidligvarsling, kampstøtte, samt kommando og kontroll til støtte i oppgaver gitt av Det nordatlantiske råd.

Publisert 17. april 2020 17:42. | Sist oppdatert 17. april 2020 18:48.