aktuelt_1750_fremtidenslandmaktnuaktuelt_1750_fremtidenslandmaktnuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=316NUPI-seminar "Fremtidens landmakt"Video: NUPIhttps://www.youtube.com/watch?v=qdMKEGRZ1LE

Landmaktutredningen på NUPI

Trusselscenarier og militærteori var tema for NUPI-seminar om landmaktutredningen

Tirsdag 16. mai arrangerte Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) seminar om landmaktutredningen i sine lokaler i Oslo.

Se video av frokostmøtet øverst i saken.

Den pågående utredningen av fremtidens landmakt har som mandat å se på hvordan den sikkerhetspolitiske utviklingen i våre nærområder, samt utviklingen av kapasiteter hos potensielle motstandere, påvirker landmakten. Spørsmålet er om dagens landmakt er optimalt tilpasset for å møte hele spekteret av moderne trusler med den reaksjonsevne og mobilitet som er nødvendig. Eksempler på slike moderne trusler kan være nye langtrekkende presisjonsvåpen, hybride virkemidler, og urban krigføring.

På seminaret orienterte brigader Aril Brandvik om status i arbeidet og utredningens funn så langt. Han forklarte hvilke trusselscenarier som er lagt til grunn, og militærteorien som ligger til grunn for konseptene som er vurdert.

 

 

aktuelt_1750_fremtidenslandmaktnuaktuelt_1750_fremtidenslandmaktnuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=317Brigader Aril Brandvik holder et foredrag om Landmaktutredningen på NUPI i Oslo. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret/media/PubImages/20170516th_ 31291(1).jpg

– Jeg vil gjerne takke NUPI for at de inviterte til dette seminaret og dermed bidrar til å legge til rette for denne viktige debatten i offentligheten, sier Brandvik.

Utredningslederen understreket behovet for ulike vinklinger i debatten.

– Det var viktig og svært givende å debattere utredningen i en litt annen setting. Spørsmålene jeg fikk i dag var mer overordnet, med en sikkerhetspolitisk inngang til problemstillingene. Det var virkelig interessant å bli utfordret på våre egne resonnementer, sier brigader Brandvik.

Trussel og teori

Etter Brandviks gjennomgang, kommenterte Ståle Ulriksen (Sjøkrigsskolen og NUPI) på trusselscenariene. Han var spesielt fornøyd med at man vurderer å gjeninnføre en øvd reserve.  Ulriksen hadde også klare syn på en eventuell opprustning av HV.

– Jeg synes det er veldig bra at man tenker på  en opprustning av HV17. Samtidig mener jeg det er litt vel mye fokus på Finnmark. Det hadde vært like nødvendig å ta med HV16 og HV 15 og kanskje flere distrikt sørpå og, og legge inn noe mer enn sikringsoppgavene. Hvis vi blir militært utfordret må noen kunne engasjere dem fort. Det trenger ikke være veldig avansert, men så må det kunne komme noe som er veldig mobilt og med stor, tung ildkraft, understreket Ulriksen.

Oberstløytnant  Palle Ydstebø (Forsvarets Høgskole) kommenterte landmaktutredningen fra et militærteoretisk ståsted  og ga sitt syn på konseptene som er vurdert i landmaktutredningen.

Ydstebø trakk særlig frem at som ren landmaktutredning har arbeidet utledet de sentrale områdene et landmilitært forsvar av Norge må håndtere.

– Utfordringen er at selv om fellesoperative perspektiver er ivaretatt, blir disse en etablert kontekst for utredningen av landmakten og ikke som del av en studie om omfatter hele Forsvaret. Utredningen vil gi den optimale landmakt for pengene, spørsmålet om det er nok til å gi det optimale Forsvaret for pengene, sa Ydstebø.

Karsten Friis som leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI var ordstyrer og arrangør. Friis var godt fornøyd med interessen for seminaret og mente debatten var god og opplysende.

– Det er ulike syn og tolkninger på hvordan fremtidens landmakt bør se ut, og derfor var det viktig for oss at utredningsleder Aril Brandvik kunne presentere såpass detaljert om status i arbeidet, sa Friis.

Karsten Friis understreket at NUPI ønsker en debatt om Forsvarets innretning mot et nytt trusselbilde:

– NUPI ønsker med dette seminaret også å initiere en bredere debatt om Forsvarets generelle innretning mot det nye trusselbildet. Norge har ikke oppdatert sitt strategiske konsept siden 2009, og den fellesoperative doktrinen fra 2014 kom ut før Russland annekterte Krim. Det er derfor behov for en mer overordnet debatt om Forsvarets rolle og innretning i en mer usikker tid, avsluttet Friis.

Publisert 16. mai 2017 14:34.. Sist oppdatert 18. mai 2017 10:11.