aktuelt_2547_fsjomkoronaaktuelt_2547_fsjomkoronahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21741Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ved en tidligere anledning. Arkivfoto: Anette Ask, Forsvaret/media/PubImages/20170215AA_CYFOR_sjefsskifte_22.jpg

Forsvarssjefen om koronasituasjonen

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen sier Forsvarets virksomhet går tilnærmet som normalt. Det gjør at vi kan løse oppdragene våre, også i situasjoner som den vi nå er i.

​Det blir en annerledes tid fremover, også for Forsvaret og forsvarets soldater og ansatte. Forsvarsledelsens intensjon er at virksomheten skal gå mest mulig som normalt. 

Per i dag betyr det at vernepliktige skal kalles inn til rekruttskole i henhold til planen som er satt. Og det betyr at soldater i førstegangstjeneste skal dimittere i henhold til planen.

Det blir opp til hver avdeling i Forsvaret å avklare permisjoner og ferie, men det må påregnes at permisjoner kan bli endret for å minimere smitterisiko, og for å kunne løse oppdraget til Forsvaret. 

– Forsvaret er en del av det norske samfunn. Og det er en samfunnsutfordring vi nå står overfor, det er en nasjonal dugnad for å komme gjennom denne perioden. 

Tre Prioriteringer

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen har tre prioriteringer for Forsvarets virksomhet i tiden fremover. Det skal sikre at vi kan løse våre oppgaver:

  1. Forsvaret må kunne løse våre operative oppdrag. Ikke bare i dag, men i morgen, neste uke, neste måned og til neste år. 

  2. Forsvaret må bidra som gode samfunnsborgere på lik linje med alle andre, gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at smitten spres ytterligere.

  3. Forsvaret må være forberedt på å støtte ulike deler av samfunnet, enten det er med transport, vakt og sikring, eller at det er helsevesenet på ulike områder som trenger vår støtte.

Unormal tid – også i påsken

Som beredskapsorganisasjon må Forsvaret kunne løse oppgaver også i situasjoner som den vi nå er i. Det innebærer at arbeidshverdagen for Forsvarets ansatte og soldater vil bli noe annerledes i tiden fremover.

– Når man ser rundt i samfunnet i dag, ser vi at vi er i en unormal situasjon. Derfor må vi også forvente at den nærmeste tiden, påsken inkludert, blir alt annet enn normal, sier forsvarssjefen og fortsetter:

– Vi må sørge for, gjennom høytiden, å kunne løse våre oppgaver. Vi må håndheve alle de restriksjonene som regjeringen legger på samfunnet, og hele tiden passe på at vi ikke bidrar til å spre smitten.

Nasjonal dugnad

Forsvarssjefen sier det er viktig å passe på at vi gjør jobben vår, men at vi må også ha fritid og hvile. Det kommer imidlertid ikke til å være slik som vi normalt forventer. Lokale tilpasninger må gjøres for å sikre at vi løser alle våre tre prioriteter gjennom denne høytiden.

– Vi er en del av det norske samfunn. Det er en samfunnsutfordring vi står overfor, det er en nasjonal dugnad for å komme gjennom denne perioden. 

– Vi må sørge for, som gode soldater, at vi gir vårt bidrag til dette og at vi agerer slik helsemyndigheter og regjeringen forventer av det norske folk, oppfordrer admiralen.

Publisert 18. mars 2020 16:14. av Maria Gran, Sunniva Skarsvåg, Halvard Bøe (video). Sist oppdatert 18. mars 2020 21:34.