aktuelt_2389_gjensidigrespektaktuelt_2389_gjensidigrespekthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20167/media/PubImages/IMG_7354.jpg

– Vi har god kommunikasjon og en gjensidig respekt

Skipssjef Henning Solberg på kystvaktskipet KV Sortland om møtene med den russiske marine utenfor norskekysten.

Skipssjef Henning Solberg på kystvaktskipet KV Sortland om møtene med den russiske marine utenfor norskekysten. 

Russland gjennomførte nylig den største øvelsen i Norskehavet siden den kalde krigen. For å vise at Norge følger med sendes Kystvakten rutinemessig ut og møter de russiske fartøyene. 

Til tross for at øvelsens alvorlige karakter, forteller kapteinløytnant Henning Solberg, skipssjef ombord på KV Sortland, om en respektfull tone mellom partene.

Incsea-avtalen

– Det finnes en avtale «Incident at sea agreement», kalt Incsea-avtalen, som sier noe om hvordan norske og russiske fartøy skal forholde seg til hverandre når vi møtes. Høflighet, sikkerhet og ikke å provosere hverandre er det grunnleggende, og det følges av begge parter, forklarer skipssjefen. 

Norske fartøy sendes jevnlig ut for å følge den russiske aktiviteten. Under storøvelsen i starten av august var aktivitet naturligvis noe større enn vanlig. Solberg bekrefter at Insea-avtalen blir fulgt. 

 

 

aktuelt_2389_gjensidigrespektaktuelt_2389_gjensidigrespekthttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20168Kapteinløytnant Henning Solberg, skipssjef ombord på KV Sortland./media/PubImages/henning_solberg.jpg


– Ja, det var ikke noe å si på de dagene vi hadde med de russiske fartøyene. De var hyggelige og profesjonelle, og kalte oss opp dersom de skulle manøvrere på en måte som kunne påvirke oss. Vi har en god kommunikasjon og en gjensidig respekt, understreker Solberg.

Han legger til at partenes skip skal alltid når de opererer i nærheten av hverandre, bortsett fra hvor det er behov for å beholde kurs og fart i henhold til sjøveisreglene, holde trygg avstand for å unngå risiko for kollisjon.

Håndfull hendelser

Ordren om å seile ut og møte russerne er det Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som gir. 

– Den russiske marinen seiler rutinemessig gjennom Norsk Økonomisk Sone (NØS). Som oftest er det enten som følge av transitt, eller øvingsaktivitet. FOH følger med. Det siste året har vi en håndfull ganger utstedt ordre til egne styrker med den hensikt å følge pågående russisk aktivitet spesielt, opplyser orlogskaptein Jakob-Andre Kjelby ved FOH. 

Kontakten er ikke fysisk men går over VHF-samband på engelsk. Under øvelsen ba russerne om en avstand på to til tre nautiske mil. 

– Vi liker å holde en avstand slik at vi ikke er til hinder for det de ønsker å gjøre. Vi prøver på ingen måte å forstyrre, men følger med og observerer, opplyser Solberg.

Publisert 22. august 2019 15:07. av Lars Hallingstorp.