aktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmaaktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18563/media/PubImages/PB_javelin_JV17.jpg

Hæren styrkes i Finnmark

En stridsgruppe på om lag 150 soldater ankom denne uken Porsangmoen i Finnmark. Soldatene er det første leddet i det som skal bli en ny bataljon – og gjenoppbyggingen av Porsangmoen leir.

De landmilitære styrkene i Finnmark samles nå innunder én felles ledelse: Finnmark landforsvar (FLF). Både Hæren og Heimevernets avdelinger i Finnmark vil sortere under FLF. Det samme gjelder den nyopprettede Kavaleribataljonen og det nye jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger.

–Dette vil føre til en betydelig styrking av Hæren i Finnmark over tid, sier oberst og sjef for Finnmark landforsvar, Jørn Erik Berntsen.

 

De første soldatene på plass

Torsdag 10. januar møtte stridsgruppen og Finnmark landforsvars ledelse pressen.

– Sommeren og høsten har gått med på å planlegge og gjøre klart til å ta i mot de første soldatene i den nye kavaleribataljonen, Kavesk 2. De er begynnelsen på den nye kavaleribataljonen som vil få navnet Porsanger bataljon, forklarer Berntsen.

 Vi tror dette vil bli en spennende og attraktiv tjenesteplass.

En rekrutt- og fagskole skal opprettes til høsten, og det skal investeres flere titalls millioner i ny infrastruktur på Porsangmoen.

Like før jul ankom materiellet og torsdag var også personellet- 150 soldater- på plass.

 

 

aktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmaaktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18562De første soldatene er på plass på Porsangmoen. Foto: Forsvaret./media/PubImages/20190110-7H2U7874.jpg


Porsanger bataljon og Jegerkompaniet

De 150 første soldatene er det første operative hærbidraget som er på plass på Porsangmoen.

–De er hentet fra de fleste avdelinger i Hæren, men hovedtyngden av soldatene kommer fra Brigade Nord og da 2. bataljon på Skjold og Kampeskadron fra Rena. Opprettelsen er å betrakte som et dugnadsløft i Hæren forklarer Berntsen.

Den nye bataljonen på Porsangmoen er oppsatt med CV90 som hovedmateriell.

Grensevakten i Sør Varanger underlegges også FLF og vil viderefører sine oppdrag som i dag. Men i tillegg styrkes avdelingen med et jegerkompani.

I tillegg vil Grensevakten få tilført en sanitetstropp.

Etableringen av Finnmark landforsvar (FLF) er i tråd med Landmaktsproposisjonen og Langtidsplanen for Forsvaret. Du kan lese Landmaktsproposisjonen (Prop. 2 S (2017-2018) her.

Hæren og Heimevernet sammen

Fram mot sommeren skal staben i Finnmark Landforsvar settes i stand til å begynne med operativ planlegging.

–Primæroppgaven vår blir å koordinere og samordne landstyrkene i Finnmark, det vil si Heimevernet, Grensevakten og kavaleriavdelingen her i Porsanger, sier Berntsen.

Han legger til at han ser fram til å drive operasjoner der Hæren og Heimevernet jobber tett sammen.

 

 

aktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmaaktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18559/media/PubImages/20190108-IMG_1936.jpg
aktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmaaktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18560Soldater og befal fra Kavek insipiserer CV 90. Foto: Forsvaret/media/PubImages/20190109-7H2U7710.jpg
aktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmaaktuelt_2226_haerenstyrkesifinnmahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=18561/media/PubImages/20190110-7H2U7841.jpg


Attraktivt tjenestested og god nabo

– Porsangmoen-leir er en skikkelig militærleir, med Halkavarre skyte-og øvingsfelt som vi kan rulle rett ut i. Vi tror dette vil bli en spennende og attraktiv tjenesteplass, sier Berntsen.

Vi skal være en god nabo og vil gjøre det vi kan for å ha et redelig og godt forhold til Porsanger kommune, ordfører og befolkning

Leiren på Porsangmoen skal oppgraderes for å tilpasses det økte soldatantallet. Dette vil skje fra 2021.

– Fram til da gjør vi det beste ut av det vi har. Til tross for at leiren er gammel og slitt, er den blitt tatt godt vare på de årene det har vært alliert trening og heimevernssoldater her, sier Berntsen og legger til:

– De største og mest nødvendige byggene som kjøkken, verksted og velferdsbygg har god kvalitet og er blant de nyeste byggene i leiren.

Han er opptatt av å ha en god dialog med Porsanger kommune og befolkningen.

– Vi skal være en god nabo og vil gjøre det vi kan for å ha et redelig og godt forhold til Porsanger kommune, ordfører og befolkning. Målet vårt er at Porsanger bataljon skal være noe kommunen er stolt av å huse.

Publisert 10. januar 2019 10:56.. Sist oppdatert 11. januar 2019 13:06.