Hederskorset til Kristin Lund 2Hederskorset til Kristin Lund 2http://forsvaret.no/media/PubImages/hederskorset_lund.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7552Som første kvinne mottok generalmajor Kristin Lund onsdag Forsvarets Hederskors, for sin innsats i internasjonale operasjoner. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret.
Hederskorset til Kristin Lund 1Hederskorset til Kristin Lund 1http://forsvaret.no/media/PubImages/HD2A1717.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7549Generalmajor Kristin Lund mottok onsdag Forsvarets Hederskors. Foto: Mats Grimsæth

Forsvarets hederskors til Kristin Lund

Onsdag overrakte forsvarssjefen Forsvares hederskors til generalmajor Lund. Hun er første kvinne som mottar den høyest rangerte fortjenestedekorasjonen.

​​​​​Kristin Lund returnerte til Forsvarsstaben i sommer, etter to år som sjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros. Onsdag fikk hun heder for sin innsats i internasjonale operasjoner.

– Kristin Lund har en imponerende og variert bakgrunn med en rekke stillinger i internasjonale operasjoner. Sammen med viktig arbeid hjemme har dette bygd opp hennes kompetanse og anerkjennelse slik at FN valgte Lund som sjef for FN-styrken på Kypros, sa forsvarssjefen i sin tale under overrekkelsen.

Tildelingen begrunnes med hennes innsats og arbeid i og for Forsvaret. Hennes gode resultater på Kypros fremheves, i tillegg til at hun er et forbilde og en inspirasjon for befal og soldater.

– Lund har personlig sørget for en positiv utvikling under det FN-mandatet hun har hatt. Viktigst for arbeidet har naturligvis vært utviklingen på Kypros, men samtidig har arbeidet gitt Norge og Forsvaret meget positiv omtale i verden, sier forsvarssjefen.

Overrekkelsen kom overraskende på Lund. Tidligere på dagen onsdag 21. september hadde hun truffet statsråd Ine Eriksen Søreide for samtaler om erfaringer fra UNFICYP-oppdraget.

– Jeg ble litt perpleks da jeg fikk den av forsvarssjefen. Jeg er veldig glad, jeg har jo kjempet for Norge i mange oppdrag. Det har ikke alltid vært rosenrødt å bryte vei som første kvinne i flere posisjoner. Utmerkelsen betyr at folk har sett det, og det gir en god følelse, sier Lund.

​​Påvirket lokalsamfunnet

Lund forteller at de studerte hva som var årsaken til at fredsprosessen ikke gikk fremover. De så på hvorfor de ble sagt nei til avtaler som lå på bordet. Deretter jobbet de for å påvirke dem som påvirket beslutningstakerne.

– Det viste seg at det var kvinner i samfunnet der som ikke var for avtalen. Da så vi viktigheten av å engasjere kvinnenettverk og organisasjoner for å bevisstgjøre dem.

– Vi fikk også til et samarbeid mellom partene ved å gå gjennom førstedamene til de to lederne på hver side. Vi fikk førstedamene til å virke sammen og bli sett sammen, som er kjempeviktig.

Lund ble bedt om å forlenge oppdraget med enda et år, men takket nei da hun mente det var viktig med nye friske krefter etter to år.

​Den norske måten

Kristin hadde direkte tilgang til generalene på begge sider. De kunne ikke snakke med hverandre, de snakket bare gjennom henne.

– Begge hadde jobbet i Nato med nordmenn, som gjorde at vi lett kom på bølgelengde. Der ser man viktigheten av at nordmenn er ute i oppdrag, fordi det er så viktig med gode relasjoner.

På Kypros gikk det ikke upåaktet hen at Lund var verdens første kvinnelige styrkesjef i FN. Det åpnet også nye dører hos lokalbefolkningen. Men Lund er også opptatt av hvilket godt rykte nordmenn har i slike posisjoner.

– Den norske væremåten, det med å være klar og tydelig, er en viktig faktor. Altfor mange går rundt grøten, og så blir det bare prat. Man trenger ikke å være enig, men å ta del i tingene og ha en mening.

– Og så merkes det at vi nordmenn ikke har en bakenforliggende agenda. De ser at vi er opptatt av løsninger, mener hun.

​Hva nå?

Vel hjemme igjen jobber Lund ved Forsvarets høgskole som rådgiver. Hun bruker tiden på kursvirksomhet, foredrag og paneldebatter.

I tillegg spiller hun inn i flere prosesser ved Forsvarets høgskole som berører utdanning, og snart reiser hun til Sarajevo på treningskonferanse der FN-nasjonene som driver utdanning møtes. FN ønsker også at Lund skriver akademiske rapporter fra sitt arbeid.

Dette er en fin måte å debriefe meg selv, og den jobben jeg har gjort. Og jeg er veldig fornøyd med at forsvarssjefen og forsvarsstaben har gitt meg denne muligheten, avslutter Kristin Lund.

Publisert 26. september 2016 10:21. av Linda Sannum (tekst) og Mats Grimsæth (foto), Forsvarets mediesenter.​. Sist oppdatert 26. september 2016 10:22.