Heraldisk rådgiver for Forsvaret, Generalløytnant (P) Thorbjørn Bergersen mottar Forsvarets Hederskors av Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen under en seremoni på Akershus festning 120416Heraldisk rådgiver for Forsvaret, Generalløytnant (P) Thorbjørn Bergersen mottar Forsvarets Hederskors av Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen under en seremoni på Akershus festning 120416http://forsvaret.no/media/PubImages/20160412tk_R7700.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6048Thorbjørn Bergersen har utformet nærmere 700 heraldiske våpen, faner og medaljer. De fleste for Forsvaret. Tirsdag 12. april mottok han hederskorset fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Hedres med sin «egen» medalje

Thorbjørn Bergersen har vært både adjutant for kong Olav og hatt en sentral rolle under forhåndslagringen av amerikanske våpen i norske fjell, men det er ikke derfor han nå hedres.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Året er 1990, og den kalde krigen er på hell. Generalmajor Thorbjørn Bergersen, som i syv år har vært sjef for distriktskommandoen i Trøndelag, er på reise med en tomotors flyvemaskin i USA med kona Anne-Lise. På ett av stoppene kommer det plutselig en parade med 600 menn, og Bergersen, som har vært med på å få i stand avtalen om forhånds​​lagring av amerikanske våpen i norske fjellhaller, mottar USAs medalje Legion of Merit.

‒ Jeg visste ikke noe om den medaljeoverrekkelsen, men det var veldig gledelig. Jeg tok det som en direkte anerkjennelse av at de satte pris på det arbeidet jeg og mine medarbeidere hadde gjort, forteller Bergersen.

Utstyret er fortsatt i fjellene – om enn oppgradert – og det ble senest testet for bare noen uker siden under Cold Response.

​Skille venn og fiende

Den amerikanske medaljen føyer seg inn i rekken av medaljer Bergersen har mottatt. Nå får han hederskorset. Denne medaljen har ingenting med hans militære tjeneste å gjøre, men hans liv viet til heraldikken.

Bergersen har utformet de fleste heraldiske våpen, faner og medaljer for det norske forsvaret, og antallet var oppe i 120 da han gikk av med pensjon i 1990. Bergersen har ennå ikke gitt seg, og 26 år etter er antallet oppe i om lag 700.

‒ Bergersens arbeid har hatt enorm betydning for at man kan skille venn og fiende på ​slagmarken. Symbolene har vært med på å skape gruppetilhørighet, og de har ført til at man har fått styrket moralen.

Dette sier forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen, som selv ville overrekke hederskorset. 

‒ Symbolene forteller oss hvor vi kommer fra, og hvor vår lojalitet ligger. De viser hva vi har gjort, og de fører til profesjonell stolthet. Det er med glede og respekt du nå får den medaljen du fortjener, fortsetter admiralen.

​Nye militærordningen

Det er ikke bare Forsvaret som har fått glede av generalmajorens arbeid. Bergersen, som for øvrig i mange år naturligvis har fungert som Forsvarets heraldiske rådgiver, har også utformet symboler for statlige etater som Sivilforsvaret og politi- og lensmannsetaten.

Bergersen er selv mest stolt av Forsvarets heraldiske våpen, altså riksvåpenet på to krysslagte sverd bak.

‒​ Forsvarets heraldiske våpen skal brukes når Forsvaret er hovedavsender. Jeg ser derfor med stor tilfredshet på hvordan dette blir brukt. Det heraldiske våpenet gir en følelse av fellesskap, forklarer Bergersen, som også har vært adjutant for kong Olav.

‒ Kongen​ og jeg hadde mange gode samtaler om distinksjoner.

Selv om Bergersen nå er 85 år, har han ingen planer om å gi seg.

‒ Jeg holder på så lenge hodet fungerer, og Forsvaret vil ha meg. Jeg er tilknyttet Forsvarets mediesenter, og vi har et fint samarbeid, sier Bergersen, som senest for to år siden var med på å utgi en bok om skikk og bruk i Forsvaret.

Det er oberst Jan Eide, som også var med å skrive skikk og bruk-boken, som i dag er forsvarssjefens heraldiske rådgiver, men Bergersen holder fortsatt mye på i kulissene. Eksempelvis har han hatt et ord eller to med i laget om utformingen av alle de nye symbolene i den nye militærordningen.

‒ Det er veldig bra at vi innfører denne ordningen igjen. Dette viser profesjonalisme hvor erfarne folk blir sittende i praktiske jobber, fastslår han.

Publisert 13. april 2016 10:47. av Monique Watne (tekst) og Torbjørn Kjosvold (foto), Forsvarets mediesenter . Sist oppdatert 28. juni 2016 10:28.