20161215th_ 2724120161215th_ 27241http://forsvaret.no/media/PubImages/20161215th_ 27241.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8220Arbeidsgruppa som skal utrede framtidens landmakt samlet i et tidlig møte. I midten er brigader Aril Brandvik. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Disse skal utrede fremtidens landmakt

Aril Brandvik leder arbeidsgruppa som skal utrede framtidens landmakt. Teamet er godt i gang med arbeidet.

​​​​​​​​​​Den første oppgaven Brandvik fikk av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, var å sette sammen en gruppe som på en best mulig måte kan løse oppgavene i mandatet.

– Gruppa måtte selvsagt ha representanter fra Hæren og Heimevernet og en solid bredde, uten å bli for stor, sier Brandvik.

Hæren og Heimevernet er gitt anledning til å stille med ytterligere én representant hver. 

Kvalifiserte personer

Brandvik ba om kvalifiserte personer med god kjennskap til sin enhet og tilhørende kapasiteter, i tillegg til gode analytiske evner og skriveferdigheter. Avdelingene som ble pekt ut, valgte selv ut sin representant.

– Det var viktig for meg å få med representanter med tillit og integritet i egen enhet, slik at de kan representere dem på en god måte. Etter oppstarten ser jeg at gruppa har fått både bredde, høyt erfaringsnivå og dybdekunnskap, sier Brandvik.

Mandatet ble overlevert fra forsvarsministeren i slutten av november. Nå har gruppa analysert oppdraget.

Analysen ble lest tilbake til forsvarssjefen som så har fått godkjennelse av statsråden. Arbeidsmetodikken er forankret og arbeidet med utredningen har for alvor startet i desember.

– Nå skal vi gå til verks med et åpent sinn, sier Brandvik. Forskjellige alternativ skal sees på, slik at man er sikker på å velge rett løsning for fremtiden.

​​​Gruppa vil suppleres underveis

Siden arbeidsgruppa ikke dekker full bredde av alle Forsvarets avdelinger, kan den suppleres med tiltredende medlemmer eller eksperter, etter hvert som behovet for tilleggskompetanse dukker opp. Disse kan komme fra andre kompetansemiljø internt i Forsvaret, i forsvarssektoren og fra Forsvarsdepartementet.

Her er representantene:

 • ​Oberst Jan Frederik Geiner – Hæren
  Sjef for fagavdelingen på Hærens våpenskole. Bred erfaring fra Hæren og fra internasjonale operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Deltok i forrige Landmaktsutredning ved FFI 2009–2011.
 • Oberstløytnant Per Kristian Dahl – Heimevernet
  Sjef for Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03). Lang fartstid og kompetanse fra det mekaniserte miljøet. Tjeneste i internasjonale staber i Afghanistan. Deltatt i flere utredninger, blant annet forsvarssjefens plan for Nettverksbasert forsvar (NbF).
 • Avdelingssjef Espen Skjelland – Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  Leder analyseavdelingen på FFI. Har ansvaret for instituttets støtte til forsvarsplanleggingen, herunder fagområdene sikkerhetspolitikk, økonomi og operasjonsanalyse. Lang arbeidserfaring fra FFI og FD, og fra utredningsarbeid i uavhengige utvalg.
 • Oberstløytnant Øyvin Ravndal – Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
  Gruppeleder for operasjonsanalyse og konseptutvikling i planavdelingen (J5) FOH. Leder arbeid med operasjonsanalyse i et langtidsperspektiv, for å vurdere om planverket fortsatt er relevant eller om nye planer må utvikles. Erfaring fra Hæren, FOH og FST. Tjeneste ved Nato-stab i Tyskland, og tjeneste i Kosovo og Afghanistan.
 • Oberstløytnant Morten Uli​moen – Cyberforsvaret (Cyfor)
  Avdelingssjef i Cyfor med ansvar for kontakten mellom Hæren/HV og Cyfor. Lang erfaring fra Hærens Samband og Cyfor. Tjeneste som senior mentor ved ANA Signals School Afghanistan.
 • Flaggkommandør Nils Helle – Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
  FLO Stab. Flere lederstillinger innen operativ logistikk. Lang erfaring fra konseptutvikling.
 • Kommandørkaptein Frode Henriksen – Sjøforsvaret
  Seksjonsleder for kystjeger og bording, Marinens krigføringssenter. Lang erfaring fra Kystjegerkommandoen og Marinens jegervåpen.
 • Oberstløytnant Bjørn Harald Mannsverk – Luftforsvaret
  Sjef Current ops ved NAOC, Reitan. Tung erfaring fra fellesoperative prosesser, operasjoner og planverk, i tillegg til prosjektarbeid med F-35 satt inn i en fellesoperativ ramme. Lang erfaring som jagerflyger og leder i nasjonale og internasjonale operasjoner.
 • Kommandør Rune Andersen – Forsvarsdepartementet (FD)
  Tjenestegjør i avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet som fungerende sjef for seksjonen for strategisk analyse og langtidsplanlegging. Har de siste to årene ledet arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Har innsikt i de forutsetningene som ligger til grunn for langtidsplanen og kan bidra med kontinuitet i det videre planarbeidet.

Brigader Arild Brandvik leder gruppa.
Hæren og Heimevernet er gitt anledning til å stille med ytterligere én representant hver.

Seniorrådgiver Gro Kolstad Mortvedt og Kommandørkaptein Morten Refstad fra Forsvarsdepartementet (FD) er avgitt til støtte for Brigader Brandvik i gjennomføringen av landmaktsutredningen. De er ansatt i avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Publisert 15. desember 2016 16:07. av Frank Sølvsberg, Forsvarssjefens kommunikasjonsenhet. Sist oppdatert 3. januar 2017 09:48.