aktuelt_2549_hersjekkerheimeverneaktuelt_2549_hersjekkerheimevernehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21746/media/PubImages/IMG_3974.jpg

Heimevernet sjekker biler på grensen til Sverige

Steinar Lund fra innsatsstyrke Claymore er stolt over å kunne bidra mens nasjonen er i krise.
​I helgen vedtok regjeringen at alle utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge skal bortvises på grensen. Nordmenn som kommer fra utlandet skal i tillegg rett i 14 dagers karantene, selv om man for eksempel bare har vært i Sverige. Dette gjøres som et tiltak for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset.

17. mars tikket en bistandsanmodning inn til flere av heimevernsdistriktene. Oppdraget er å bistå politiet med deres oppdrag med grensekontroll på grensestasjoner over store deler av Norge.

Dagen etter, på et vinterkledd Bjørnfjell nord i Nordland fylke, står fire soldater fra Heimevernet og vokter Norges riksgrense sammen med to fra politiet.

 

 

aktuelt_2549_hersjekkerheimeverneaktuelt_2549_hersjekkerheimevernehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21742Ved Bjørnfjell nord i Nordland fylke, står Steinar Lund og tre andre soldater fra Heimevernet. De vokter Norges riksgrense sammen med to fra politiet. /media/PubImages/Bilde 18.03.2020, 12 34 34.jpg
aktuelt_2549_hersjekkerheimeverneaktuelt_2549_hersjekkerheimevernehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21748HVs personell er ikke bevæpnet, men er gitt begrenset politimyndighet./media/PubImages/Bilde 18.03.2020, 12 06 25.jpg
aktuelt_2549_hersjekkerheimeverneaktuelt_2549_hersjekkerheimevernehttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21744Heimevernet er forberedt, trent og utrustet til å bistå sivile myndigheter og klare til å bistå om samfunnet ber om støtte./media/PubImages/Bilde 18.03.2020, 11 47 58.jpg

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får lov til å bistå politiet, fordi dette er en del av det vi skal gjøre dersom det blir krise. Jeg er stolt over å kunne bidra i den den spesielle situasjonen landet er i nå, sier Steinar Lund, soldat i innsatsstyrke Claymore.

300 soldater

Men det er ikke bare HV-16 som hjelper til med grensekontroll. Det skjer langs stort sett hele grensen vår til Sverige og Finland. HV-02 driver med grensekontroll og karantenehotell på Gardermoen lufthavn. HV-05 skal patruljere 27 grenseoverganger, HV-12 og HV-14 har grensekontroll på tre grenseoverganger hver, mens HV-17 har grensekontroll på fem grenseoverganger.

Til sammen er rundt 300 soldater fra Heimevernet kalt inn til denne tjenesten. HVs personell er ikke bevæpnet, men gitt begrenset politimyndighet. Grensekontrollen ledes av politiet, mens Heimevernet støtter politiet. HV står under militær kommando. I utgangspunktet varer dette oppdraget til 26. mars.

Heimevernet er forberedt, trent og utrustet til å bistå sivile myndigheter og klare til å bistå om samfunnet ber om støtte.Godt samarbeid

Den blåkledde uniformen med bokstavene Politi var det eneste som skilte Mats Barø, politioverbetjent ved Narvik politistasjon, fra HV-soldatene på Bjørnfjell. Han er veldig fornøyd med å ha fått grønnkledde kollegaer ved siden av seg.

– For vår del er dette ressurssparende og derfor til veldig stor hjelp. Så er det samtidig hyggelig og lærerikt å samhandle på den måten vi gjør nå. Vi har et knirkefritt samarbeid her på fjellet. Vi forstår hverandres oppgaver godt, sier Barø.

Han får støtte fra orlogskaptein Cato Bye Johansen, som er sjef for innsatsstyrke Claymore.

– Politiet har opptrådt veldig profesjonelt. De har tatt oss godt imot og vi får stå her sammen med flinke folk. Jeg er helt sikker på at vaktlagene mine blir godt ivaretatt, sier Johansen.


Han synes det er litt surrealistisk at norske soldater nå står vakt ved grenseovergangene.

– Jeg hadde ikke sett dette for meg da jeg dro ut på øvelse Cold Response for kort tid siden. Men dette viser at Heimevernet er en robust organisasjon som gjør at vi raskt er beredt til å støtte det sivile samfunnet der det er behov, fastslår Johansen.

Fornøyd sjef Heimevernet
– At vi nå yter bistand til politiet i forbindelse med utvidet grensekontroll er et godt eksempel på hva Heimevernet kan brukes til, sier generalmajor Elisabeth G. Michelsen, som er sjef for HV.

Hun sier videre at avgjørelse om bruk av Heimevernet er besluttet av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i dialog med sivile myndigheter.

– Vi har fokus på at ressursene skal finne hverandre, at vi spiller hverandre gode og finner løsninger som gjør at nasjonens ressurser brukes smart. Det er også viktig for oss at innkalling til tjeneste i Heimevernet ikke lammer andre samfunnskritiske funksjoner, og skjer det feil vil vi raskt søke å rette disse opp, sier Michelsen, som ikke helt klarer å skjule stoltheten hun har over egen organisasjon i disse dager.

– Jeg er veldig stolt over den innsatsen våre soldater gjør i vårt langstrakte land. Det kommer utrolig mange positive tilbakemeldinger på den støttes som gis, smiler generalmajoren.

Publisert 18. mars 2020 20:50. av Jonny Karlsen. Sist oppdatert 19. mars 2020 10:00.