Hercules, stormild og takeoff

«Kontakt front!» høres det plutselig på sambandet. Laget svarer med stormild. De skarpe smellene overdøves av de roterende propellene på flyet de er der for å beskytte.

​Betongen på landingsplassen er hard og kald, og gir ikke dekke for prosjektilene som suser mot Mattis og resten av laget hans. Lagfører gir klar ordre. De må bort herfra.

Dette er en del av forberedelsene Forsvaret gjør før deployeringen til Mali i mai. For soldatene som skal reise nedover, er det viktig med virkelighetstro trening i forveien.

Det er ikke mye lys som slipper inn i lasterommet på «Hercen» (kallenavnet på Hercules C-130J) der soldatene sitter langs veggene i lasterommet og venter. Stemningen er alvorlig, og det sies lite på flyturen. De vet at de snart skal lande på en landingsplass med risikovurdering satt til «høy».

Mattis, som er et av de yngre lagsmedlemmene, er medic og operatør på AMPT (air mobile protection team). Han sjekker sanitetssekken for utstyr en siste gang før laget får beskjed av flycrewet om å «kitte opp». Hjelm, vest og våpen plukkes bestemt opp slik de har gjort utallige ganger før. Flyet rister ekstra godt idet hjulene treffer landingsstripen.


Simulerer reelt oppdrag i Mali

På Ørland flystasjon simuleres et oppdrag som Forsvaret skal gjennomføre flere ganger i Mali: lasting av og på flyet, før takeoff og kort tid etter landing. De øver på alle de små puslespillbitene som til sammen gjør Forsvaret forberedt på oppdraget som starter i mai. Norges bidrag er altså med Hercules som en taktisk kapasitet til flytransport av personell og last i Mali.

– Det vi får best utbytte av under øvelsen, er treningen vi får gjort direkte med crewet på «Hercen» og kommunikasjonen oss imellom, forteller Mattis.

Under lastingen observerer en av operatørene flere personer bare hundre meter unna. Én av mennene snakker i mobilen og kaster stadig lange blikk mot Mattis og flyet. Laget observerer hver bevegelse personene gjør.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2291_herculesstormildogtaaktuelt_2292_tilmalimederfaring/aktuelt/til-mali-med-erfaring/media/PubImages/20160921tk_R7444_oppgave4.jpgTil Mali med erfaring– Det skal drives et luftforsvar i miniatyr her nede i Afrika. Vi skal løse oppdraget på samme gode måte som sist, sier kommandérsersjant Staale Granli.aktuelt_2291_herculesstormildogtahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7170På sambandet diskuterer de trusselen, men de får ikke lang betenkningstid. Et høyt smell lyder fra området de gjorde observasjonen sin, etterfulgt av flere smell. Det er ikke tid til å sette seg ned og tenke. Laget handler på rutiner.

AMPT benytter en slik øvelse til å få trent på planleggingen før flygning, i lufta, ved landing og eventuell hasteevakuering.

Mattis, som en av de siste som løper opp rampen om bord i «Hercen», innser at ikke alle har klart seg like godt. En av lagkameratene er truffet i benet. Han er blitt båret og dratt om bord. Blodet har farget buksebenet mørkerødt. Det står om sekunder.

Torniqueten dras frem fra lommen på vesten til den skadde. Mattis setter den høyt oppe på benet, innerst i lysken for å stoppe blødningen som på kort tid kan få fatale konsekvenser. Rampen lukkes igjen med en mekanisk lyd. Det blir mørkere før lyset i lasterommet skrus på. Mattis fortsetter på skadebehandlingen samtidig som flyet suser bortover rullebanen og tar av.

Ved alvorlige skader som skuddskader, hasteevakueres pasienten til nærmeste sykehus godkjent av FN. Ved slike tilfeller vil livreddende førstebehandling skje på flyet, før lege og kyndig personell tar imot pasienten på bakken.


Viktig å møtes

– Treningen startet allerede i mai 2018 med utdanning, kurs og øvelser for å gjøre crew og eksterne samarbeidspartnere klare for FN-bidraget i Mali, forteller sjef for 335 skvadron, oberstløytnant Knut Egil Hansen. Han skal selv fly Hercules C-130J i Mali, og fungere som operasjonssjef på leiren som Forsvaret deployerer til. Hansen poengterer viktigheten av å samle alt norsk personell som skal delta i FN-operasjonen fordi det er viktig å ha møttes og trent sammen på forhånd før en skal ut i internasjonale operasjoner.

Strenge krav

Forsvaret setter strenge krav til dem som reiser ut i internasjonale operasjoner. Personellet selekteres før de skal gjennom medisinsk og fysisk sjekk. Før utreise skal alt personell i bidraget gjennom utdanning, trening og øvelser for å klargjøres for tilværelsen og operasjonen i Mali.

Sikkerhet er også høyt prioritert i Forsvaret. Selv om en stor del av bidraget er soldater fra Force Protection, er alt deployerende personell utstyrt med tjenestevåpen. Instruktører med lang erfaring innenfor sitt fagfelt, setter krav til sikker anvendelse av våpen og setter minstekrav som alle skal bestå.

 Les mer om Mali

 

 

aktuelt_2291_herculesstormildogtaaktuelt_2292_tilmalimederfaring/aktuelt/til-mali-med-erfaring/media/PubImages/20160921tk_R7444_oppgave4.jpgTil Mali med erfaring– Det skal drives et luftforsvar i miniatyr her nede i Afrika. Vi skal løse oppdraget på samme gode måte som sist, sier kommandérsersjant Staale Granli.aktuelt_2291_herculesstormildogtahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7170

Alle involverte, familier og reisende personell, får den informasjonen og oppfølgingen de trenger og har behov for. Det gjelder før, underveis og etter deployering for å ivareta de som reiser, men også de som venter der hjemme.

Det er et stort apparat som settes i sving når Forsvaret skal ut i internasjonale operasjoner. Forberedelsene som har blitt gjort, og fortsatt gjøres, er grunnlaget for oppdraget Forsvaret skal utføre i Mali fra mai til november.

Torniqueten har fungert. Blødningen i benet til lagkameraten til Mattis har stoppet, og bandasjen sitter som den skal. «Stans!», roper en observatør for casen. Gutta puster lettet ut og setter seg tilbake i setene langs veggene på flyet. Casen er ferdig.

Fakta:

Norge bidrar med Hercules C-130J som taktisk transportkapasitet for å frakte personell og last rundt i Mali. Detasjementet NORTAD II (Norwegian Tactical Airlift Detachment) fra Norge består av rundt 60 kvinner og menn med bakgrunn fra ulike fagfelt som er nødvendige for å løse oppdraget. Detasjementet vil være i Mali i 6 måneder.

FN-operasjonen MINUSMA skal bidra til den politiske prosessen i Mali, samt gjøre sikkerhetsrelatert arbeid i landet. Nordmennene som deployerer til Mali bor i Camp Bifrost som ligger i hovedstaden Bamako.

Publisert 11. april 2019 14:33. | Sist oppdatert 6. mai 2019 11:54.