Historisk kompetanseløft i Heimevernet

Med styrkede budsjetter ligger det an til at Heimevernet kan ha over 3000 elever på kurs, en tredobling fra de siste årene.

– I 2019 skal vi satse på personell og kompetanse. Soldatene er vår viktigste ressurs og da må vi gjøre alt vi kan for å sikre at soldater og befal har den kompetansen de trenger for å løse oppgavene sine, sier generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef Heimevernet.

Kursene gjennomføres på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås og ute i de 11 distriktene.

Hvis du vil er det nesten bare fantasien som setter begrensninger for dine muligheter i Heimevernet.
– Oberstløytnant Ove Ranum

– I dag er det mange som fyller posisjoner uten å ha gjennomført kurs, det må vi gjøre noe med for å løfte kvaliteten på Heimevernet, sier Kristoffersen

– Om lag halvparten av befalet på lags- og troppsnivå har ikke de kursene de burde ha hatt, tilføyer Kristoffersen.

Nytt utstyr

I 2018 brukte Heimevernet mye tid og penger for å sørge for å få på plass utstyr og materiell.

Blant annet ble det inngått avtale for innkjøp av nye feltvogner av typen Volkswagen Amarok til innsatsstyrkene.

– Det er viktig å ha utstyr og materiell på plass, dette tar tid, men nå har vi penger til å løfte oss utstyrsmessig, sier Kristoffersen.

– Rett før jul gjorde Forsvarsmateriell en avtale om innkjøp av 11000 nye HK 416 automatgevær, det betyr at vi i Heimevernet vil ha byttet ut AG3 i løpet av ett år eller to.


Klare til innsats

Heimevernets skole på Dombås er klare til å brette opp ermene, og vet at de står foran et år hvor mange vil ha behov for støtte fra skolens personell.

– Vi skal gjennomføre kurs for over 1000 elever her, men vi skal også støtte distriktene slik at de kan gjennomføre gode kurs lokalt, forteller oberstløytnant Ove Ranum, sjef for Heimevernets skole- og kompetansesenter.

Heimevernet skifter ut om lag ti prosent av soldatene hvert år fordi de går av på alder.

– Med såpass store utskiftninger hvert år har vi behov for å etterfylle med kurs og kompetanse hele tiden, sier Ranum.

Skolesjefen oppfordrer soldatene og befalet i Heimevernet til å sette seg godt inn i mulighetene de har i Heimevernet.

– Hvis du vil er det nesten bare fantasien som setter begrensninger for dine muligheter i Heimevernet, vi har svært mange kurs innen mange fag som er anvendelige også utenfor Heimevernet , sier Ranum.


Publisert 19. februar 2019 13:49.. Sist oppdatert 22. februar 2019 12:42.