Hjelpen fra oven

I hele fjor fløy Forsvaret skadde mennesker og livsviktig last på oppdrag for FN i Mali. Og så fikk Norge en lys idé.

Norges Hercules-fly fraktet 600 tonn materiell, 15 000 sivile, soldater og sårede på 800 flytimer.

Flyet har en kapasitet ingen andre har: Lasten kan slippes ut i fallskjerm.

Veinettet i Mali er svært dårlig og det å frakte forsyninger og personell kan ta uker på bakken.

Hercules-flyet gjør den samme reisen på to timer. Og med langt mindre risiko.

Over hundre norske soldater tjenestegjorde i Mali i fjor– alt fra vaktpersonell, flygere, helsepersonell og teknikere.

Mali er rammet av indre uro, og FN er avhengig av flytransport-kapasiteten for at operasjonen skal lykkes. Her hilser norsk personell på lokalbefolkningen.

Norge har fått i stand en rotasjonsavtale med fire andre land. Den norske leiren i Mali blir stående, og neste bidragsland kan flytte rett inn.

Dette gir FN-operasjonen mer flytid og dermed mer slagkraft. – En brilliant løsning, sier FNs styrkesjef om den norske modellen.

​​​​​​​​​​​​

Publisert 16. mars 2017 18:36.. Sist oppdatert 28. mars 2017 13:11.