aktuelt_1715_hvkjentmannjv17aktuelt_1715_hvkjentmannjv17http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=145https://youtu.be/CXiFusZBiOg

HV-kjentmenn gir Hæren overtaket

Heimevernets lokalkunnskap er gull verd for Panserbataljonen. Spesielt i Finnmark, når det snør tett og man så vidt ser nesen foran seg.

​​​​​Under øvelse Joint Viking i Finnmark var Panserbataljonen og Heimevernet (HV) på samme parti i spillet. Det gjorde at Panserbataljonen fikk tilgang til lokalkunnskapen soldatene i Heimevernet besitter.

Mange av dem kjenner terrenget i Finnmark bedre enn sin egen bukselomme, noe som er en del av HVs egenart.

– HVs kjentmenn er viktig for oss. Det helt vesentlig for Panserbataljonen at vi har folk som er lokalkjent i området, som kan ta våre styrker fram i lendet hvor det er vanskelig å komme fram og hvor vi ikke er kjent. Den lokale kunnskapen er kjempeviktig, sier major Morten Hanstad, som er nestkommanderende i Panserbataljonen. 

​Impo​​nert

Joint Viking 2017 var en nasjonal øvelse hvor hovedmålene var å øve på krisehåndtering og forsvar av Norge. For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte, er det viktig å trene i naturlige og utfordrende omgivelser innenfor en fellesoperativ ramme hvor samtlige forsvarsgrenene deltar.

Fordi øvelsen var i Finnmark, var det soldater fra HV-17 som ble benyttet som kjentmenn. Og da fra innsatsstyrke Ida & Lyra.

– Allerede i planleggingsfasen mange uker før øvelsen tar vi i bruk deres lokalkunnskap til å fortelle oss hvor det er mulig å komme fram, hvordan terrenget er og hvordan vi kan bruke lendet til vår fordel. 

– Under operasjoner har vi også med oss HV-kjentmenn. De tar seg hurtig fram på snøskuter, de er kjent med hvor det er enkelt å komme seg fram og hjelper oss hvor det måtte være for at vi skal kunne komme oss hurtigere framover. Om det er i skogen, på fjellet eller på vidda, sier en tydelig imponert Hanstad.

Gi​r ros

Hanstad roser innsatsen til soldatene fra HV-17 under øvelsen.

– Det som er artig å se er den voldsomme iveren soldatene fra HV har med å ville levere lokalkunnskap. De kommer på eget initiativ, har gode forslag og detaljer på hvordan vi skal komme oss fram. Det er veldig bra å se.

Majoren syntes Joint Viking var en veldig fin arena til å få samvirket Hæren og Heimevernet på en god måte under komplekse operasjoner. Han sier videre at de to grenene alltid har samarbeidet godt, men at dette samarbeidet er blitt tettere de siste årene.

Gir god erfaring​

To av kjentmennene, John Anders Hætta som jobber med reindrift og lærer Gjermund Thomassen, er begge skarpskyttere i Ida & Lyra. De synes det er hyggelig med ros fra nestkommanderende i Panserbataljonen.

– Det er jo kjempeartig å høre at de likte jobben vi gjorde. Det varmer i hjertet, sier Thomassen, som får støtte fra Hætta.

– Det er veldig spennende for oss fra Heimevernet å bli brukt som kjentmenn. Det gir oss god erfaring. At vi får ros gir motivasjon til å samarbeide videre på lignende øvelser her i Finnmark

– Som kjentmenn har vi bistått avdelinger i Panserbataljonen med personell og snøskutere for å få dem fram i terrenget. Jeg synes vi fikk guidet dem greit fram dit de skulle, sier Thomassen, som mener samarbeidet var veldig lærerikt.

– Det at vi jobber sammen er på mange måter genialt. Vi lærer mye av Hæren og får være sammen med veldig profesjonelle folk.

​​​Vanskeligere uten HV

Kjentmennene kjenner området øvelsen var i veldig godt. Mens Thomassen bruker mye tid på jakt og fiske, er Hætta mye ute i naturen fordi han jobber med reindrift i denne delen av Finnmark.

– Det er ganske så essensielt at det finnes HV-kjentmenn som kan hjelpe resten av Forsvaret. For eksempel så fant vi en plass hvor man kunne ligge i skjul for fienden fordi jeg har vært der mange ganger på fisketur. Den plassen hadde Panserbataljonen nesten garantert ikke funnet om ikke vi hadde vært med. I tillegg blåste vinden kraftig opp et par ganger og vi møtte enormt dårlig vær. Vi så nesten bare ti meter foran oss. Men vi klarte å guide dem igjennom, delvis på grunn av godt merkede skuterløyper, men også på grunn av lokalkunnskapen, sier Thomassen.

Hætta sier at bataljonen nok hadde klart å finne veien selv ved hjelp av kart og GPS.

– Men GPSen viser ikke hvordan terrenget er i virkeligheten. Det var nok en stor fordel for dem å bruke kjentmenn og jeg tror de ville fått større problemer med fiendtlige styrker uten oss, fastslår Hætta.

Publisert 24. mars 2017 14:03. av Tekst: Jonny Karlsen. Foto: Christina Gjertsen. Video: Jonas Selim og Hans Kristian Bergan. Sist oppdatert 24. mars 2017 14:24.