aktuelt_2403_hvsmotemedf35aktuelt_2403_hvsmotemedf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20276Heimevernet fikk en innføring i hvordan F-35 og soldater på bakken kan dra nytte av hverandre under et besøk hos Luftforsvaret. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret./media/PubImages/24_20190808_KK__MGL0971.jpg

Heimevernets første møte med F-35

Hva betyr en HV-soldat for et F-35? Og hva kan et kampfly gjøre for HV-soldatene?

Hva har egentlig et høyteknologisk kampfly til felles med «naboen din»?

Det fikk Heimevernet en innføring i, da de besøkte Luftforsvaret.

Suveren i lufta – sårbar på bakken

– Kampflyet har ingen funksjon uten beskyttelse, er noe av det første sjef 132 Luftving, Øivind Gunnerud, sier til de fremmøtte soldatene fra Austrått HV-område (HV-12).

Han viser med det til en av Heimevernets viktigste oppgaver; vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter. For F-35 er det helt avgjørende at den oppgaven blir ivaretatt, for som Gunnerud sier videre;

– F-35 er suveren i lufta, men sårbar på bakken. Det er der dere kommer inn. Det er der HV kommer inn.

Kampflyet har ingen funksjon uten beskyttelse. Det er der HV kommer inn.

Vi befinner oss på Ørland hovedflystasjon, som ligger i ansvarsområdet til Austrått HV-område. Formålet med besøket er å bli bedre kjent med Norges nye militære kapasitet, som organisatorisk sett tilhører Luftforsvaret – men som i praksis er en ressurs for hele Forsvaret. For å kunne levere kampkraft og utnytte det fulle potensialet i F-35, er man avhengig av hele Forsvaret.

«Eyes on the ground»

Ståle «Steel» Nymoen er skvadronssjef for 332 skvadron og flygeren som kjenner kampflyet på kroppen.

Han understreker at F-35 er ikke bare avhengig av beskyttelse på bakken, men at det også trenger også etterretning.

 –Får vi Heimevernets unike lokalkunnskap og viktige observasjoner kjapt opp til cockpiten på et F-35, har vi i praksis 40 000 «ekstra sensorer» på bakken – i tillegg til kampflyets egne, sier Nymoen.

Og de er det heller ikke få av.

 

 

aktuelt_2403_hvsmotemedf35aktuelt_2403_hvsmotemedf35http://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=20277Et F-35 tar av fra Nellis Air Force Base under jagerflyøvelsen Red Flag i 2019. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret./media/PubImages/20190314tk_I4269.jpg

For F-35 kan også levere etterretning. De nye flyene har betydelig forbedret sensorkapasitet som gir pilotene en mye bedre situasjonsoversikt. Dette kombinert med «eyes on the ground» gir en vanvittig informasjonsoverlegenhet. Ikke bare den ene veien, for informasjonen går både opp og ned; det flyene innhenter selv, deles også med luft-, sjø- og bakkestyrker. Nymoen tror derfor at det ikke bare er soldater i Luftforsvaret som vil bli begeistret når de framover ser hvordan flyet brukes- og nytten de selv vil ha av det.

–Vi bærer kanskje forskjellige varianter av en uniform, men flagget på skulderen er det samme. Målet er det samme; forsvare Norge og norske verdier. Det er fellesnevneren mellom et høyteknologisk kampfly og en Heimevernssoldat.

 

FAKTA

 • Per september har Norge mottatt 22 kampfly

• 15 fly på Ørland hovedflystasjon (september) og syv fly på Luke Air Force Base

• Initiell operativ i slutten av 2019

• Deployerer til Island i 2020

• Overtar QRA beredskap på Evenes fra 2022

• Fullt operativ i løpet av 2025.

Publisert 16. september 2019 15:33. av Tekst: Marie Brudevold .