Ilddåp for Finnmark landforsvar

I vinter skal Finnmark landforsvar gjennom sin første store styrkeprøve.

Under den kommende storøvelsen Cold Response nå i mars, skal Finnmark landforsvar (FLF) lede en multinasjonal styrke på nærmere 2000 soldater. Styrken skal øve på å forsvare Troms og Finnmark, og dette blir FLFs første virkelig store styrkeprøve. 

– Dette er en viktig milepæl i oppbygningen og realiseringen av Finnmark landforsvar, sier sjefen for Grensevakten, oberstløytnant Jan Marius Nilsen.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklaaktuelt_2327_slikblirfinnmarkland/aktuelt/slik-blir-finnmark-landforsvar/media/PubImages/20190412FR_-2082.jpgNye Finnmark landforsvar: Slik blir styrkingen i nord150 nye soldater er allerede på plass i Finnmark. Over de neste årene skal nordområdene styrkes med flere hundre hærsoldater.aktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7812


– Under øvelsen får Finnmark landforsvar muligheten til å prøve seg på det som blir deres kjerneoppdrag: lede styrker i krise og krig, forteller Nilsen.


Nilsen og deler av staben hans har jobbet iherdig siden før nyåret med å planlegge for øvelsen. Det er svært viktig å få kontroll på detaljene når de snart skal ut i vinterkulda for å øve med så mange soldater. 

Når øvelsen settes i gang, skal Nilsen blant annet lede britiske og finske jegersoldater – i tillegg til sine respektive jegerkompanier.


Generalprøve

To år har gått siden arbeidet med reetableringen av Finnmark landforsvar ble påbegynt. Jørn Erik Berntsen har jobbet med reetableringen av FLF i nærmere to år. Det har lenge vært i en prosjektfase, men nå tar avdelingen form, og obersten ser frem til å teste avdelingens kapasitet.

– Dette er den er første operasjonen jeg leder etter reetableringen av FLF. Vi kommer nok til å gjøre feil, men det er derfor vi øver. Dette er vår generalprøve, sier han.

 

 

aktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklaaktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21282/media/PubImages/20190502FR_-2857.jpg


Påskrudd

Berntsen forteller at når operasjonssentralen til Finnmark landsforsvar nå blir slått på, kommer den ikke til å bli slått av igjen.

– Da vil den gå 24/7, slår han fast.

Øvelsen er tett knyttet opp mot FLFs oppgave i forsvaret av regionen. I tiden fremover vil blant annet et nytt ildkoordineringssenter (FSCC) komme på plass. Dette skal lede langtrekkende ild, blant annet ved hjelp av fellesoperative ressurser som jagerfly.

– Dette vil bli en svært viktig kapasitet i beskyttelsen av det geografiske området vårt, med et arealstørrelse som overgår Danmark. Øvelsen er en god arena for å prøve dette konseptet – det vil bli sentralt for oppdragsløsningen vår i fremtiden, sier Berntsen.


Multinasjonal innsats

Grensevakten, sammen med den nye Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt, skal underlegges Finnmark landforsvar senere i år. Under øvelsen i mars skal imidlertid også svenske, finske og britiske soldater underlegges FLF-sjefens kommando. Dette er i tråd med en av hovedoppgavene til FLF, ved å kunne koordinere og ta imot allierte styrker dersom en situasjon skulle tilspisse seg. 

Den svenske bataljonssjefen Mathias Holmqvist deltar også under møtet i Øst-Finnmark. Under Cold Response kommer han tilbake med rundt 250 svenske jegeresoldater.

– Vi har veldig lett for å samarbeide med nordmenn. Vi snakker samme språk, har samme kultur og kommer frem til gode løsninger sammen, sier Holmqvist.

Personlig blir dette den første øvelsen han deltar på i Norge, men bataljonen han leder, har vært med på Cold Response i en årrekke. 

– Det er viktig å være med på dette møtet. Vi får sett de andre sjefene i ansiktet og koordinert operasjonene våre. Vi ser virkelig frem til å komme tilbake og sette i gang med øvelsen, sier han.

 Les mer

 

 

aktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklaaktuelt_2464_forsvarerhjemmetsitt/aktuelt/forsvarer-hjemmet-sitt/media/PubImages/20191029JØ_7752.jpgForsvarer hjemmet sittLokale unge håndplukkes nå for å styrke forsvaret av Finnmark. Heimevernet startet nylig en egen seks måneders førstegangstjeneste i nord.aktuelt_2504_ilddaapforfinnmarklahttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7825


Publisert 30. januar 2020 17:29. | Sist oppdatert 5. februar 2020 11:45.