aktuelt_2488_innspurtilitauenaktuelt_2488_innspurtilitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21105/media/PubImages/20191211-ME-_Z9A8457.jpg

Sterk innspurt i Litauen

I et halvt år har norske Panserbataljonen voktet Litauens grenser sammen med andre NATO-styrker.

Siden juli i år har rundt 120 soldater fra Panserbataljonen passet på Litauens grenser sammen med resten av NATO-styrken i Enhanced Forward Presence (eFP). I slutten av januar blir Panserbataljonen avløst av Telemark bataljon.

Under toppmøtet i Warszawa i 2016 besluttet NATO å forsterke sitt nærvær i Estland, Latvia, Litauen og Polen. Målet er å skape en krigsforebyggende terskel i regionen. Bidraget består av fire flernasjonale bataljonsstridsgruppe, og Norge deltar i en tyskledet gruppe i Litauen.

Oberstløytnant Rouven Habel er sjef for denne bataljonsstridsgruppen. Han sier sikkerhetssituasjonen i Baltikum er stabil, og at NATO-nærværet ikke utgjør noen trussel for noen.

– Litauen har bedt om vår tilstedeværelse, og vi er her for at det skal være en terskel til stede, ikke noe mer. Dersom du ser på kartet, er det mye større styrker på den andre siden av grensen enn det som er i Baltikum, forteller Habel.

 

 

aktuelt_2488_innspurtilitauenaktuelt_2488_innspurtilitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21108Den norske styrken i eFP får utdelt medalje for sin tjeneste i Litauen. Foto: Markus Engås./media/PubImages/20191209-ME-_Z9A8416.jpg


Den norske styrken som nå er i Litauen, er hovedsakelig fra Panserbataljonen på Setermoen. Styrken teller om lag 120 personer og ledes av major Erlend Floer Johnsen.

– Vi skal virke som et hinder og forbygge at noen vil ta over kontrollen av disse landene. Samtidig øver og trener vi sammen med våre allierte som er i området. Det gjelder både styrker i eFP, men også andre nasjoner som er her, blant andre USA, sier han.

vinterkunnskap

Og den norske styrken merker at deres kompetanse er etterspurt av de ulike nasjonene i eFP. Blant annet lærer nordmennene de allierte hvordan man overlever i vinterklima. Dette en trening som i Norge regnes for å være basis soldatutdanning, men som det ikke normalt sett øves på blant allierte i Europa. 

– I tre uker har vi nå hatt vintertrening med våre allierte fra Belgia, Nederland og Tyskland, forteller troppssjef for stormtroppen, løytnant Thomas Sundt Kvernes.

Blant annet har de trent på kryssing av islagt vann, bygging av bivuakker og generelle teknikker for å kunne overleve ute i snøen.

– Vi leder denne utdanningen på grunn av vår kompetanse i å operere i vinterklima, forteller Kvernes.

 

 

aktuelt_2488_innspurtilitauenaktuelt_2488_innspurtilitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21109De norske soldatene har drevet vintertrening med kollegaer fra NATO. Her er en tysk soldat i gang med å krysse en elv./media/PubImages/eFP_rukla_desember19_winter_2.jpg


muskler på skytebanen

Men også på andre arenaer utmerker Norge seg. I Pabradė skytefelt scoret Norge best av alle en fellesøvelse med amerikanske styrker.

Som første ikke-amerikanske enhet noensinne fikk tre norske CV90-besetninger medaljer av amerikanerne for sin innsats.

– Samtlige tre norske stormpanservognbesetninger som deltok, scoret over 900 poeng av 1000 mulige. Dette resulterte i US Army Achievement Medal. Panserbataljonens menn og kvinner viser at de er uangripelige faglig sett, sier Erlend Floer Johnsen stolt.


Amerikansk ros

De norske høstet også skryt fra sjefen for de amerikanske styrkene, oberstløytnant Steven Mark Johnsen.

– Samøving med de norske har vært strålende. De er ekstremt profesjonelle og er svært treffsikre. Vi lærer så mye av hverandre, det har rett og slett vært en svært god opplevelse, forteller han.

Panserbataljon-sjef Johnsen sier samtreningen gjør at de allierte landene lærer hverandre bedre å kjenne.

– Vi lærer hverandres stridsteknikker og klarer på den måten å bli bedre sammen. Vi blir et bedre lag, for å si det enkelt. Jeg ville ikke vært disse månedene foruten, sier han.

I slutten av januar tar Telemark bataljon over for Panserbataljonen i eFP. Det neste detasjementet er omtrent like stort som i dag.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2488_innspurtilitauenfakta_662_litauen04251226/fakta/aktivitet/internasjonale-operasjoner/litauen/media/PubImages/osh_nj15-.jpgLitauenI 2019 bidrar Norge med 120 soldater til NATOs operasjon Enhanced Forward Presence i Litauen. aktuelt_2488_innspurtilitauenhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7749

Publisert 26. desember 2019 10:00.