Intensiv samøving

Det å øve sammen med egne avdelinger, andre grener og allierte er viktig i øvelsen som pågår ved Luftforsvarets base Rygge.

De kommende ukene vil det være stor aktivitet på Luftforsvarets base Rygge når det blant annet skal trenes på høy luftmilitær beredskap.

- Det betyr at Luftforsvarets base Rygge skal være klare til å motta avdelinger fra andre luftvinger på kort varsel. De skal både være klar med styrkebeskyttelse, sikkerhet og logistikkunderstøttelse, sier major Tom Gøran Jodal ved Norsk luftoperasjonssenter (NAOC) som ligger i Bodø.


Både kampflyskvadroner og luftvern er blant avdelingene som vil operere ut fra Luftforsvarets base Rygge. Sammen med kapasiteter fra både NATO, Heimevernet, Forsvarets Spesialstyrker og Sjøforsvaret skaper øvelsen en god arena for å trene både Luftforsvaret, samvirke og alliert samarbeid.

- I det store bildet er øvelse Falcon Response 2020 ment å trene på kontinuitetsplanlegging, og å få mest mulig ut av øvelsen gjennom samvirke med andre egne styrker og allierte. Målet er å hente ut flere synergier, som bidrar både operativt og økonomisk i de forskjellige aktivitetene som skal trenes, sier major Jodal.


Dette er en fellesoperativ øvelse som vil inneholde flere ulike øvingsmoment. For de som bor i områdene rundt Luftforsvarets base Rygge vil det være både kampfly og helikopter i lufta.

-  Basens geografiske plassering i sør gjør at det blir mørkere tidligere, noe som gjør at den er en god arena  for nattflyging, sier Jodal. Det vil derfor bli aktivitet i luften etter mørkets frembrudd og frem til en time over midnatt i ukedagene de to kommende ukene.


Publisert 15. september 2020 08:16. | Sist oppdatert 21. september 2020 12:39.