Får verdifullt utbytte av Irak-oppdrag

Flere norske hæravdelinger deltar tungt i internasjonale operasjoner. Men sjefen for de norske styrkene i Irak mener de får mye igjen for deltakelsen ute.

Panserbataljonen stiller i dag de fleste soldatene til operasjonene i både Irak og Litauen. Tjenesten ute i internasjonale operasjoner gir også svært mye tilbake.

– Kompetansen du får her ute, får du ikke hjemme. Det går blant annet på ressurser. Her har vi for eksempel stor tilgang på helikoptre og fly som gir oss erfaringer med å jobbe sammen med våre allierte, sier oberstløytnant Einar Aarbogh, sjef for den norske styrken i Irak

For styrken i Irak er det også meningsfullt å være med på å stabilisere en krigsherjet region.

 

 

aktuelt_2483_irakoppdragsjefnortuaktuelt_2483_irakoppdragsjefnortuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21067Soldater fra Norwegian Task Unit i Anbar Irak gjennomfører en skarpskytingsøvelse med 84 mm rekylfri kanon. /media/PubImages/20191130-tu5_oppdraget-4.jpg


Aarbogh er også klar på hva man får igjen karrieremessig. De siste to kontingentene i Irak har fire offiserer av den norske staben fått vite at jobb som avdelingssjef venter på dem når de kommer hjem etter bidraget.

– Man utvikler egen militær kompetanse når man er her. Det er flere av de yngre soldatene som skal begynne på befalsskolen til sommeren, flere er hjemme i Norge på FOS nå (Forsvarets opptak og seleksjon). Tjenesten gir noe tilbake som gjør at folk vil fortsette videre.

Første fem måneder

Den første tiden av den nåværende kontingentens bidrag er over. Styrken har begynt daglig trekning av julekalender, og mange av soldatene har for lengst begynt å glede seg til å feire jul hjemme i Norge – et kjærkomment avbrekk fra den tørre ørkenvinden i Anbar-provinsen.

Det kan til tider være krevende å jobbe i den internasjonale koalisjonen, fordi målsettingen alltid er at de irakiske sikkerhetsstyrkene (ISF) selv skal ta avgjørelser og være i stand til å ivareta sikkerheten for egen befolkning og verne mot ytre fiender.


Det gjør også at de norske soldatene er prisgitt tillatelsen fra irakerne før de
forlaer Ain al-Asad, leiren der koalisjonen holder til, og reiser ut for å løse oppdrag.

– Det er vanskelig å komme ut til underavdelingene vi skal trene som en del av oppdraget vårt, men det jobber vi mot hver eneste dag. Måloppnåelsen er likevel god, og jeg mener vi har bygget oss opp som en svært troverdig partner.

Ingen ble såret eller drept i angrepet, men det er likevel en påminner på trusselsituasjonen i området

De fire målsetninger er å: bekjempe ISIL, støtte utdanning av de irakiske sikkerhetsstyrkene, være en troverdig partner i den internasjonale koalisjonen og bidra til å bekjempe internasjonal terrorisme og religiøs ekstremisme.

– Vi lykkes med mye, spesielt med å støtte irakerne med trening og bidra med god etterretning så de selv kan løse oppdrag på best mulig måte. Selv om vi ikke er så mange, ser de andre landene vårt bidrag som seriøst. Det er kanskje det viktigste vi kan gjøre som nasjon for å sikre at vi får hjelp hjemme om Norge trenger det.

I desember, cirka fem måneder inn i tjenesten i Irak, opplevde NORTU 5 at leiren deres i Anbar ble angrepet av raketter. Syv raketter traff i leiren, seks av disse gikk av. Under en slik situasjon går mye på automatikk, det er da soldatene virkelig får kjenne på viktigheten av fokuset på jobben og den daglige treningen de holder på med.

Heldigvis ble ingen såret eller drept i angrepet, men det er likevel en påminner på trusselsituasjonen i området.

 Les mer om

 

 

aktuelt_2483_irakoppdragsjefnortutjeneste_244_irak/tjeneste/familier/hjemmehelt/land/irak/media/PubImages/tkirakC8099.jpgIrak, Kuwait og JordanHer finner du mer informasjon om operasjonen i Irak, Kuwait og Jordan og hvorfor vi er der.aktuelt_2483_irakoppdragsjefnortuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7733

– Til tross for at det gjøres en viktig jobb her, er ikke oppdraget oppnådd før ISIL er slått og irakerne klarer dette alene. Grunnlaget som førte til opprettelsen av ISIL er der fortsatt: korrupsjon, sosial urettferdig fordeling av samfunnsgoder og høy arbeidsledighet, sier Aarbogh.

Planen har alltid vært at koalisjonen på et tidspunkt skal trekke seg ut av landet. Nå ser man på alternativer for å unngå at man trekker ut styrkene for raskt. Den nye modellen kan for eksempel være at man støtter med mobile treningsteam innenfor enkelte fagområder som utfører treningsoppdrag sammen med irakerne.

Den norske styrken sammen med en annen enhet blir av høyere nivå trukket frem som eksempel på fremtidig organisering. Dette skyldes blant annet at nordmennene nettopp har huset en gruppe franske artillerister som har vært innom i en ukes tid for å drive trening og opplæring av artillerister i den irakiske 7. divisjonen.

 

 

aktuelt_2483_irakoppdragsjefnortuaktuelt_2483_irakoppdragsjefnortuhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=21068Soldater fra NORTU 5 i Anbar i Irak./media/PubImages/20191130-tu5_oppdraget.jpg


Modernisering

Ute i internasjonale operasjoner brukes svært godt utstyr. Sammenlignet med andre nasjoner, er det norske utstyret i verdensklasse. Likevel er det ikke nødvendigvis slik når soldatene kommer tilbake til avdelingene sine hjemme.

– Vi må bruke kunnskapen herfra, om alt vi får ut av å bruke moderne utstyr, til å fortsette å jobbe med og videreutvikle dette hjemme. En moderne hær gir oss større operative muligheter, sier Aarbogh.

Treningsutbyttet ved bruk av moderne utstyr og internasjonale samarbeidspartene merkes hele tiden i Irak. For eksempel når den norske styrken har skarpskytingsøvelse med amerikanerne.

I den bekmørke ørkennatten ble himmelen lyst opp av sporlys som ble skutt fra de norske kjøretøyene. Lysgranater ble brukt for å vise målet før de amerikanske kamphelikoptrene, bevæpnede droner og fly leverte ild til øvingsområdet.

Tilbake satt en norsk styrke med erfaring som er ettertraktet kunnskap og erfaring hjemme i Norge.

Publisert 11. desember 2019 16:23. | Sist oppdatert 11. desember 2019 16:56.