Joint Viking 2015 reaksjonstid Joint Viking 2015 reaksjonstid http://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=66https://www.youtube.com/watch?v=FoyUq2atKPY

En høyaktuell øvelse

Finnmarks topografiske og klimatiske forhold skaper i disse dager en krevende og lærerik ramme for 5000 av Forsvarets soldater.

​​– Hensikten med Joint Viking er å øve styrkeoppbygning og forflytning over lengre avstander av en slagkraftig styrke for gjennomføring av operasjoner i vårt nordligste fylke, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga Lunde.

For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte er det viktig at å trene og øve i relevante og utfordrende omgivelser.

Krevende forhold

Morten Haga Lunde Sjef Forsvarets operative hovedkvarter, Morten Haga Lunde. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret Finnmark har krevende topografiske og klimatiske forhold. Dette gjør fylket til et spennende øvingsområde, og utfordrende spesielt med tanke på å samarbeide på tvers av forsvarsgrenene.

–  I «Joint Viking» øver Forsvaret fellesoperativt. Dette innebærer koordinert aktivitet på land, i luften og på sjøen samtidig. Det å jobbe sammen på tvers av forsvarsgrenene gir maksimal kampkraft, og er et viktig bidrag til Forsvaret som en krigsforebyggende terskel, sier Haga Lunde.

Forsvaret skal kunne operere i og forsvare hele landet. Suksess i operasjoner fordrer jevnlig øving. Gjennom jevnlig trening, øving og skarpskyting i hele vårt langstrakte land skal Forsvaret demonstrere militær evne i praksis.

- Tilstedeværelse i hele landet

Generalløytnant Morten Haga Lunde understreker at kontroll over eget territorium er nøkkelen til et effektivt forsvar:

– Det er viktig at vi som suveren stat har oversikt over hele ansvarsområdet vårt. Dette øker vår evne til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Dette oppnår vi gjennom overvåkning av vårt hav, land og luftterritorium, kombinert med regelmessig militær tilstedeværelse i hele landet, sier han.

Det er blitt spekulert i at Joint Viking er en respons til situasjonen i Ukraina.

- Øvelsen ble planlagt i god tid før Ukraina-krisen oppstod. Men dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser øvelsens relevans, sier Haga Lunde.

– Jeg mener at et fast, synlig og konsekvent militært nærvær i norske områder vil være en stabiliserende faktor og bidra til at nordområdene forblir stabile og med lav spenning, avslutter han.

Publisert 12. mars 2015 15:03.. Sist oppdatert 18. september 2017 14:45.