Fra lærer til spesialjeger

Etter førstegangstjenesten hadde han et ønske om å gjøre noe mer. Møt «Jon» (25), som er spesialjeger i Forsvarets spesialkommando.

I førstegangstjenesten var han fallskjermjeger, og tenkte at dét skulle bli hans militære karriere.  Han hadde allerede kommet inn på lærerstudiet, og skulle bli sivil igjen. Så kom dagen da de skulle gjenskape Tungtvannsaksjonen fra andre verdenskrig. Da forstod han hva han skulle bli: Spesialjeger.

Du må være sikker på at det er det du vil. Du kan fort bli fristet av andre planer om du har noen. 

En spesialjeger er en soldat som er selektert etter strenge krav både fysisk og mentalt. Etter opptaket går de gjennom et utdanningsår, der soldatene lærer grunnleggende soldatferdigheter rettet mot spesialoperasjoner. Etter det spesialiseres den enkelte inn mot sitt fagfelt og tjenestegjør som operativ jeger.

– Det oppleves som veldig meningsfullt, og jeg opplever at jeg kan gjøre en forskjell i det større bildet. Det ga også veldig mersmak å kunne utfordre meg mentalt og fysisk. Det var også et veldig bra miljø i avdelingene med mange dedikerte folk med et glimt i øyet, forteller Jon.

Med en av Norges tøffeste og mest krevende jobber, står spesialjegerne på nasjonal – og internasjonal beredskap. De kommer i alle former og farger, og har mange forskjellige bakgrunner.

– Fellesnevneren er et glimt i øyet og yrkesstolthet: Vi brenner virkelig for jobben vår. Det er en sterk vilje til å løse det oppdraget vi får under de forutsetningene vi har, sier Jon.

 Om utdanningen

 

 

aktuelt_1977_jonspesialjegerkarriere_79_spesialjeger/spesialjeger/media/PubImages/20170112h_%2027803_16x7_innsats_nett[2].jpgSpesialjeger i Forsvarets spesialkommandoØnsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfrist 15. april 2019. aktuelt_1977_jonspesialjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4130


Jon har vært i Forsvaret siden videregående. Han hadde en førstegangstjeneste som fallskjermjeger, og bestemte seg for å bli spesialjeger etter det. Da utdanningen var ferdig tok han en bachelor på Krigsskolen, og nå er han tilbake som offiser i Forsvarets spesialkommando. Han er troppssjef, og har en litt annerledes hverdag enn en typisk jeger/soldat.

– Jeg driver noe mer planlegging på kontoret, men hverdagen for en typisk spesialjeger er veldig variert. Noen ganger er det roligere uker med trening på skyting, prosedyre, og teknikk – mens andre ganger har vi større øvelser der vi tester hele systemet i Forsvarets spesialkommando. I tillegg har vi øvelser og oppdrag i utlandet, sier
han.


 Les også

 

 

aktuelt_1977_jonspesialjegerkarriere_2253_offiser1/utdanning/MEDIA/PUBIMAGES/_MG_0562.JPGTa utdanning på Forsvarets høgskoleInteressert i en kombinasjon av bachelor og militær utdanning? Les om våre akademiske utdanninger her. aktuelt_1977_jonspesialjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7111


JONS TIPS FOR Å FORBEREDE SEG TIL OPPTAK: 

– Du må være sikker på at det er det du vil. Du kan fort bli fristet av andre planer om du har noen, og da kan du tenke at det ikke er så farlig om du ikke fullfører opptaket - for da har du uansett noe annet du kan gjøre.

– Gå noen runder med deg selv, og om du er usikker søker du etter informasjon. Bruk god tid på å reflektere om du har lyst, for det er en veldig krevende jobb som stiller høye krav til deg hver eneste dag.

Vil du trene som en spesialjeger? Last ned treningsprogram her.

– Du må trene mye, og bli komfortabel med tanken om å ha det ubehagelig over lengre tid.

– Du kommer til å bli testet på et veldig høyt nivå både fysisk og mentalt – og du kommer til å være ekstremt sliten. Jeg var mer sliten enn jeg trodde det gikk an å bli. Det er veldig mye du ikke kan forberede deg på i forkant av opptaket – og det er hensikten.


En stor del av identiteten 

Jobben er en stor del av identiteten til Jon, og de hjemme er ikke uvitende om hvor han er eller hva han gjør - men han går ikke ned i detaljer om ting. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva yrket innebærer.

– Vi kan ende opp med å ta liv, miste vårt eget, eller å være vitne til at noen vi bryr oss om faller i strid. Vi jobber med noe som vi opplever som så viktig, at vi er villig til å strekke oss langt for å gjøre jobben vår, sier Jon.

– Det som fortsetter å imponere meg, er hvor utrolig dedikert folk er etter ett tiår med tjeneste. De slurver aldri og lever opp til avdelingsmottoet vårt: Grundighet gir trygghet. Det er nøkternt, men det er mye sannhet i at djevelen ligger i detaljene. Det er detaljfokus og grundighet som gir trygghet når vi skal løse skarpe oppdrag, forteller Jon.


I NORGE SORTERER VI SPESIALOPERASJONER I TRE KATEGORIER:

– Spesiell rekognosering. Har som formål å innhente informasjon til støtte for strategiske beslutningstakere og/eller operasjonell sjef.

– Direkte aksjoner. Dette er offensive operasjoner mot fiendtlig kritisk infrastruktur, som er definerte i omfang og målsetting, for å ta, ødelegge, forstyrre, fange eller utnytte mål av høy verdi.

– Militær assistanse. Dette innebærer et bredt spekter av oppgaver for å støtte og påvirke en vennligsinnet part ved å organisere trening, rådgivning, mentorering og gjennomføring av kombinerte operasjoner.

Spesialjegerne sitter på en unik kompetanse og høyt treningsnivå. Derfor er de fleksible og kan bidra i flere typer oppdrag nasjonalt eller som en del av allierte fellesoperasjoner. Eksempler på dette er opprørsbekjempelse (counterinsurgency), kontraterroroperasjoner, gisselredningsoperasjoner og liaisonering.

 

 

aktuelt_1977_jonspesialjegeraktuelt_1977_jonspesialjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10878Jon har en av Norges mest krevende jobber. Spesialjegerne står på nasjonal - og internasjonal beredskap. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret/media/PubImages/20160413tk_R8181.jpg


På alvor 

Spesialjegerne tar jobben sin på alvor, og med yrket følger et enormt ansvar. Det er ikke noe å ta lett på.

– Jeg tror at alle verdiene vi står for, og samfunnsformen vi har i Norge er verdt å risikere livet for å bevare. Det er en konsekvens av at jeg opplever jobben min så viktig, og jeg kunne gjerne tenke meg å fortsette å jobbe her - det hadde vært en veldig fin framtid, avslutter Jon.


 Les mer om

 

 

aktuelt_1977_jonspesialjegerkarriere_79_spesialjeger/spesialjeger/media/PubImages/20170112h_%2027803_16x7_innsats_nett[2].jpgSpesialjeger i Forsvarets spesialkommandoØnsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på nasjonal og internasjonal beredskap? Søknadsfrist 15. april 2019. aktuelt_1977_jonspesialjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4130

 Dette er kravene

 

 

aktuelt_1977_jonspesialjegerkarriere_306_fysiskeminstekravspe/karriere/utdanning/spesialstyrkeutdanning/forsvarets-spesialkommando/spesialjeger/fysiske-minstekrav-spesialjeger/media/PubImages/fysiskekrav_lederutdanning.jpgFysiske og medisinske minstekrav for spesialjegereFor å kvalifisere til utdanning som spesialjeger må du kunne tilfredsstille avdelingens medisinske og fysiske minstekrav. aktuelt_1977_jonspesialjegerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=4131


Publisert 23. mars 2018 11:22. av Marion Aaserud Dahlen (tekst) og Torbjørn Kjosvold (foto) . Sist oppdatert 18. mars 2019 12:59.